کد خبر : 18490 تاریخ انتشار : چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷ ۰۹:۳۱

معاونت غذا و دارو اصفهان:

برگزاری سمینار علمی آموزشی یک روزه "تلفیق دارویی در بیمارستان" ویژه داروسازان بیمارستانهای استان اصفهان

سمینار علمی آموزشی یک روزه "تلفیق دارویی در بیمارستان" ویژه داروسازان بیمارستانهای استان اصفهان درمعاونت غذا و دارو برگزار شد و درمورد موضوعات پیرامون تلفیق دارویی بحث و بررسی شد.به گزارش ایفدانا و به نقل ازروابط عمومی معاونت غذا و دارو اصفهان درابتدای این سمینارمعاون غذا و دارو آقای دکتر اصلانی در خصوص انتظارات معاونت از داروسازان بیمارستانی پرداختند و با سخنرانی خانم دکتر بخشی مسئول نظارت بر امور بیمارستانها در مورد تعریف و اهمیت  اجرای تلفیق دارویی ادامه یافت و سپس خانم دکتر دیانت خواه متخصص داروسازی بالینی، در خصوص آشنایی با پرونده بیمار بستری، نحوه شرح حال گیری و اصول آن و روش اجرای تلفیق دارویی در بیمارستان، توضیحات کامل و جامع را برای مدعوین ایراد نمودند. سپس آقای دکتر هاشمی فشارکی مسئول کمیته تجویز و مصرف منطقی دارو، در مورد طرح پایلوت بررسی نسخ بیمارستانی توضیحاتی ارائه نمودند و در آخر، آقایان دکتر آزاد بخت و دکتر محمدی در خصوص پایش گایدلاین های دارویی، به مباحثه و گفتگو با مدعوین محترم پرداختند. سمیناربا پرسش و پاسخ خاتمه پیدا کرد.