کد خبر : 18456 تاریخ انتشار : یکشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۷ ۰۴:۰۳

با حضور اساتید هلندی در محل آزمایشگاه میکروبیولوژی سازمان غذا و دارو

کارگاه آموزشی شناسایی آنتی بیوتیکها در مواد غذایی برگزار شد

دوره آموزشی روشهای میکروبیولوژی شناسایی باقیمانده آنتی‌بیوتیکها در مواد غذایی با حضور اساتید هلندی از مرکز امنیت غذایی ریکیلت هلند و ۸۰ نفر از معاونتهای غذا و دارو و دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور در محل آزمایشگاه میکروبیولوژی سازمان غذا و دارو برگزار شد


رئیس آزمایشگاه میکروبیولوژی سازمان غذا و دارو در گفتگو با ایفدانا هدف از برگزاری work shop هایی شبیه این دوره را مبارزه با افزايش مقاومت های میکروبی و پيشگيري از بی اثر شدن آنتی بيوتيك ها دانست و افزود: از آنجا که ورود ناخواسته آنتی بيوتيك ها از طریق مواد غذایی به بدن، باعث برهم زدن تعادل فلور ميكروبي و در نتیجه افزایش مقاومت میکروبها در برابر آنتی بيوتيك ها می شود، ما در نظر داریم از این سري آموزش ها برای آزمایشگاههای سراسر کشور بطور مرتب برگزار کنیم تا آنها را در جهت شناسایی آنتی بيو تيك ها در مواد غذایی فراوري نشده و در نتیجه كمك به مقابله با مقاومت های میکروبی توانمند سازیم و روشهای آزمايشگاهي در این راستا اجرايي بشود. دکتر ناهید رحیمی فرد در ادامه گفت: در این دوره که در حقیقت اولین work shopاز این برنامه است، جستجوی آنتی بيوتيك ها در مواد غذایی فراوري نشده را به صورت عملی به روش میکرب شناسی که روش به صرفه تری نسبت به دیگر روشها از جمله روش شیمی است، به فراگیران آموزش می دهند. در اين روش گروه هاي آنتي بيوتيكها شناسايي مي شوند و آزمايشگاههاي كنترل غذا سراسر كشور تحت آموزش عملي دوره قرارخواهندگرفت دکتر رحیمی فرد همچنین گفت: ما بعد از این دوره ها قادر خواهیم بود که اين نوع مواد غذایي را در سراسر کشور به صورت روتین مورد آزمایش وجود آنتی بيوتيك بکار رفته بصورت عمدی و یا غیر عمد در تولید آن، قرار دهیم و در صورت تخطی از استانداردهای مجاز، اقدامات بعدی در جهت پيشگيري و یا جلوگیری از عرضه آن به بازار را انجام دهیم. رحیمی فرد در پایان گفت: ما چون اینجا از محدودیت فضای آزمایشگاهی برخوردار هستیم، این كارگاه را در ابتدا برای تعداد محدودي از آزمایشگاههای زیر نظر سازمان غذا و دارو و دانشگاهها به صورت عملی برگزار کردیم ولی بعد از اتمام این دوره، زمانبندی و تقسیم بندی برای آموزش کارشناسان دیگر آزمایشگاههای معاونتها و دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور انجام خواهد شد.