کد خبر : 18442 تاریخ انتشار : جمعه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ ۲۳:۳۳

در معاونت غذا و دارو فسا صورت گرفت:

برگزاری جلسه کمیته فنی و قانونی صدور مجوزهای بهداشتی

اولين جلسه کمیته فنی و قانونی صدور مجوزهای بهداشتی واحدهای تولید مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی در سال جدید، با موافقت صدور و تمدید 3 فقره پروانه بهداشتی واحدهای تولیدی در سالن کنفرانس معاونت غذا و دارو برگزار گردید.به گزارش ایفدانا، به نقل از روابط عمومی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی فسا، اولين جلسه کمیته فنی و قانونی صدور مجوزهای بهداشتی واحدهای تولید مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی در سال 1397،  با حضور دكتر بهمنيار معاون غذا و دارو دانشگاه تشکیل شد.

دراین جلسه که به رياست معاونت غذا ودارو و با حضور مديران نظارت بر مواد غذايي و بهداشتي، آزمايشگاه كنترل غذا و دارو و كارشناس تخصصي اداره و عضو هيأت علمي و نمايندگاني از صنعت و جامعه صنفي مسوولين فني برگزار گردید، با صدور و تمدید 3 فقره پروانه بهداشتی واحدهای تولیدی شهرستان موافقت گردید.