کد خبر : 18425 تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ ۱۱:۵۲

توسط مدیریت نظارت بر تجهیزات و ملزومات پزشکی دانشگاه همدان انجام شد:

بازدید از بیمارستان حضرت ولیعصر شهرستان رزن

مدیریت نظارت بر تجهیزات و ملزومات پزشکی دانشگاه همدان از بیمارستان حضرت ولیعصر شهرستان رزن بازدید کردند.به گزارش ایفدانا - به نقل از روابط عمومی معاونت غذا و داروی دانشگاه عوم پزشکی همدان، دکتر محسن ریحانی مدیر نظارت بر تجهیزات و ملزومات پزشکی دانشگاه و کارشناسان این حوزه با حضور در بیمارستان ولیعصر رزن ضمن بازدید از بخش های مختلف این بیمارستان ، نحوه خرید و انبارش ملزومات پزشکی، برنامه ریزی سال جاری و مشکلات موجود بررسی شد.