کد خبر : 18402 تاریخ انتشار : یکشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۷ ۱۲:۱۰

به دعوت مدیر کل امور فراورده های غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو صورت پذیرفت

دومین جلسه کارگروه ارزیابی انطباق موضوع تفاهم نامه بین سازمان غذا و دارو و سازمان ملی استاندارد ایران

دومین جلسه کارگروه ارزیابی انطباق موضوع تفاهم نامه بین سازمان غذا و دارو و سازمان ملی استاندارد ایران در محل سالن کنفرانس اداره کل آزمایشگاههای مرجع کنترل غذا و دارو و تجهیزات پزشکی برگزار گردید . به گزارش ایفدانا - دومین جلسه هماهنگی اجرایی شدن تفاهم نامه همکاری فی مابین سازمان ملی استاندارد ایران و سازمان غذا و دارو در مورخ 1397/02/16 با حضور مدیران و کارشناسان از هر دو سازمان در محل سالن جلسات اداره کل آزمایشگاههای مرجع کنترل غذا و دارو و تجهیزات پزشکی برگزار گردید . در این جلسه مباحث وموضوعاتی از جمله جلوگیری از موازی کاری و اتخاذ راهکارهای مشترک به منظور تسریع و تسهیل انجام امور اجرایی و همچنین یکسان سازی و تطبیق ضوابط و مقررات جاری هر دو سازمان مطرح شد و مقرر گردید کمیته های مدیریتی مشترک در جهت تبیین سیاستهای مشترک و کارگروههای تخصصی برای تدوین آیین نامه های اجرایی تشکیل گردد .