کد خبر : 18392 تاریخ انتشار : شنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ ۱۰:۵۵

معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان

برگزاری جلسه کمیته فنی پروانه های بهداشتی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان

چهارمین جلسه کمیته فنی و تخصصی پروانه های بهداشتی ساخت، بهره برداری و ...مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی در سال97 در معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان تشکیل شد.به گزارش ایفدانا-Ifdana به نقل از روابط عمومی معاونت غذا و داروی سمنان، چهارمین جلسه کمیته فنی و تخصصی پروانه های بهداشتی ساخت، بهره برداری و ...مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی در معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان تشکیل شد.

در این جلسه که در دفتر معاونت غذا و دارو با حضور تمامی اعضاء کمیته فنی : معاون غذا و دارو، مدیر غذا و محصولات آرایشی و بهداشتی، مدیر آزمایشگاه کنترل مواد غذایی و بهداشتی، اعضاء هیئت علمی و کارشناسان تخصصی مذکور برگزار گردید به بحث و بررسی پرونده های موجود مطابق با ضوابط و استانداردهای مربوطه پرداختند.