کد خبر : 18304 تاریخ انتشار : پنجشنبه ۰۶ اردیبهشت ۱۳۹۷ ۱۸:۴۶

گزارشی از ماهیت، اهداف و کارکرد یک نهاد پایش فرآورده های دارویی؛

مرکز ثبت وبررسی عوارض ناخواسته داروها (ADR)

مرکز ثبت وبررسی عوارض ناخواسته داروها (ADR) به عنوان تنها مرکز ملی در سطح کشور به جمع آوری و ثبت گزارشهای عوارض دارویی مشاهده شده توسط جامعه محترم پزشکی می پردازد. به گزارش ایفدانا این مرکز از سال ۱۳۷۷ به عنوان عضو کامل سازمان جهانی بهداشت در برنامه بین المللی پایش فرآورده های دارویی پذیرفته شده است و از آن زمان تاکنون با سازمان مذکور و سایر کشورهای عضو به تبادل اطلاعات در زمینه عوارض دارویی می پردازد. هدف از بررسی عوارض دارویی دریافت شده، کاهش مرگ و میر ناشی از عوارض دارویی و پیشگیری از وقوع آنها می باشد. در بهمن ماه سال ۱۳۸۵ ، دستورالعمل ثبت عوارض وخطاهای دارویی از سوی معاونت غذا ودارو با تائید وزیر وقت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی به کلیه دانشگاههای علوم پزشکی و مراکز  بهداشتی درمانی دولتی و خصوصی سراسر کشور ابلاغ گردید و کلیه مراکز ذیربط ملزم به گزارش عوارض  و خطاهای دارویی مشاهده شده به این مرکز گردیدند. هم چنین در سال ۱۳۸۴ بنابر رای کمیسیون قانونی ساخت و ورود داروها، شرکت های داروسازی موظف به ارسال گزارشهای مربوط به ایمنی فرآورده های خود به مرکز ADR شده اند که این مطلب مجددا در ماده ۱۰ دستورالعمل فوق الذکر مورد تاکید قرار گرفته است.

اهداف عمده مرکز ثبت وبررسی عوارض ناخواسته داروها عبارتند از:

  شناسايي سريع عوارض و تداخل هاي دارويي كه تا زمان ورود دارو به بازار شناخته نشده اند.

تشخيص افزايش ناگهاني در ميزان وقوع عوارض ناخواسته شناخته شده.

شناسايي ريسك فاكتورها و مكانيسم هايي كه عوارض ناخواسته دارويي تحت آن شرايط رخ ميدهند.

تخمين جنبه هاي كمي زيان هاي ناشي از مصرف داروها.

تحليل و انتشار اطلاعات مورد نياز در تجويز داروها و مقررات دارويي.

پیشگیری از وقوع عوارض دارویی قابل پیشگیری

 

چگونه مي توان عوارض دارويي را گزارش نمود؟

به منظور جمع آوري گزارشهاي عوارض دارويي، فرم هاي زرد رنگي توسط اين مركز تهيه شده است كه در صورت تماس با اين مركز به تعداد لازم در اختيار كليه حرف پزشكي قرار خواهد گرفت. پس از تكميل فرم ها، مي توان آنها را به آدرس تهران- صندوق پستی: ۴۶۶-۱۷۷۷۵ ارسال داشت، هزينه پست قبلاً پرداخت شده است. هم چنین گزارش عوارض از طریق تلفن شماره تلفن: ۸۸۸۹۵۲۰۸ و/ یا نمابر : ۸۸۹۱۴۷۴۴و یا از طریق سایت معاونت دارو و غذا نیز قابل ارسال می باشد.

 

چه مواردي را مي توان گزارش نمود؟

كليه عوارض مشكوك به مصرف فرآورده هاي درماني از جمله داروها ، فرآورده هاي خوني، واكسن ها، مواد حاجب، مواد مورد استفاده در دندانپزشكي يا جراحي، ‌فرآورده هاي گياهي و محلولهاي لنز قابل گزارش به اين مركز مي باشند.

جهت گزارش يك عارضه، اطمينان از وجود ارتباط قطعي ميان مصرف فرآورده و بروز عارضه ضروري نيست بلكه ترديد به ايجاد عارضه نيز قابل گزارش مي باشد. همچنين كليه عوارض مشاهده شده اعم از خفيف يا شديد، گذرا يا پايدار توسط اين مركز پذيرفته مي شود.

 

توجه مهم :

 – هنگام گزارش يك عارضه حتي الامكان نام شركت سازنده و شماره سري ساخت را جستجو نموده، گزارش نماييد.

- هرگز به دليل نامعلوم بودن برخي اطلاعات درخواستي در فرم، از گزارش نمودن عارضه اجتناب نفرماييد.

- هويت بيمار و گزارشگر محرمانه خواهد ماند.

 

شماره تماس: ۸۸۸۹۵۲۰۸

شماره نمابر:۸۸۹۱۴۷۴۴

 

پست الكترونيك:

iadrmc@fda.gov.ir

.