کد خبر : 18192 تاریخ انتشار : پنجشنبه ۳۰ فروردین ۱۳۹۷ ۱۱:۲۸

به مناسبت روز آزمایشگاه انجام شد:

تبریک معاون و مدیران معاونت غذا و داروی همدان به کارشناسان آزمایشگاه کنترل کیفی غذا و دارو

معاون و مدیران معاونت غذا و داروی همدان روز آزمایشگاه را به کارشناسان آزمایشگاه کنترل کیفی غذا و دارو تبریک گفتند.به گزارش ایفدانا - به نقل از روابط عمومی معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی همدان، دکتر ایرج خدادادی معاون غذا و دارو، دکتر مرضیه مساعد مدیر نظارت بر دارو، فرآورده های بیولوژیک و مواد مخدر دانشگاه، دکتر محمد کاظم زاده مدیر نظارت بر مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی، دکتر محسن ریحانی مدیر نظارت بر تجهیزات و ملزومات پزشکی و آقای بیابادی رئیس امور اداری و عمومی معاونت غذا و دارو با حضور در آزمایشگاه این معاونت، روز آزمایشگاه را به کارشناسان این حوزه تبریک و از تلاش آنها به عنوان بازوهای توانمند عرصه سلامت تشکر و قدردانی کردند.