کد خبر : 18164 تاریخ انتشار : سه شنبه ۲۸ فروردین ۱۳۹۷ ۰۹:۳۶

در نخستین جلسه تبیین برنامه سالانه مدیریت نظارت بر مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی دانشگاه همدان تاکید شد:

تفویض اختیار پایش و نظارتها در شهرستانها به کارشناسان نظارتی شبکه ها ی بهداشت

مدیر نظارت بر مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی دانشگاه همدان، بازرسی و نظارت در شهرستانها را به کارشناسان شبکه ها تفویض اختیار کرد.به گزارش ایفدانا - به نقل از روابط عمومی معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی همدان، دکتر محمد کاظم زاده ، در نخستین جلسه تبیین برنامه سالانه مدیریت نظارت بر مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی دانشگاه که با حضور کارشناسان ستادی و شبکه های بهداشت استان برگزار شد، ضمن تبریک سال نو، بر ارتباط موثر کارشناسان شبکه ها با مدیران شبکه و روسای اداره های مدیریت نظارت بر مواد غذایی، اجرای دقیق دستور العمل ها، برنامه ریزی منسجم در بازدیدها و نظارتها و بازدید های مستمر تاکید کرد.

وی افزود: به منظور تسهیل و تسریع در امور، نظارت و بازرسی ها در شهرستانها به کارشناسان شبکه ها واگذار می شود، و کارشناسان شبکه ها موظفند با به روز رسانی دستورالعملها علاوه بر نظارتهای مستقیم ، مسئول پاسخگویی به امور محوله نیز باشند.

دکتر کاظم زاده در ادامه بر ضرورت اشراف کارشناسان به قوانین حقوقی تاکید کرد و افزود: در صورت نیاز کارشناسان به دوره آموزشی این مدیریت بنا بر رسالت خود در راستای توانمند سازی کارکنان، دوره آموزشی ویژه کارشناسان برگزار خواهد کرد.