کد خبر : 18147 تاریخ انتشار : یکشنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۷ ۰۹:۲۲

یزد:

صدور اولین کارت فعالیت مسئول فنی در سامانهTTAC

اولین کارت فعالیت مسئول فنی در سامانه TTAC مسئولین فنی استان با اقدام به موقع دبیر انجمن صنفی مسئولین فنی یزد صادر شدبه گزارش ایفدونا به نقل از روابط عمومی معاونت غذا و داروی یزد اولین کارت فعالیت مسئول فنی در سامانه TTAC مسئولین فنی استان با اقدام به موقع دبیر انجمن صنفی مسئولین فنی یزد صادر شد.

با توجه به اجرایی شدن روند صدور کارت فعالیت مسئول فنی، کلیه مسئولین فنی باید نسبت به ثبت نام در سامانه TTAC اقدام وکارت فعالیت مسئول فنی را دریافت نمایند. لازم به ذکر است از تاریخ 97/4/1 کلیه پروانه های مسئول فنی قبلی از درجه اعتبار ساقط می باشد.