کد خبر : 18110 تاریخ انتشار : پنجشنبه ۲۳ فروردین ۱۳۹۷ ۰۹:۱۲

معاون غذا وداروی دانشکده علوم پزشکی نیشابور

هنر ، ماندگاری تولید محصولات سالم را در ذهن مصرف کنندگان پایدارتر می کند .

معاون غذا و دارو دانشکده علوم پزشکی نیشابور در گردهمایی مسئولین فنی کارخانجات مواد غذایی هنر را یکی از ابزارهای موفق در ماندگاری تولید محصولات سالم در ذهن مصرف کنندگان و عموم جامعه عنوان کرد .معاون غذا و دارو در گردهمایی مسئولین فنی کارخانجات مواد غذایی هنر را یکی از ابزارهای موفق در ماندگاری تولید محصولات سالم در ذهن مصرف کنندگان و عموم جامعه عنوان کرد .

دکتر شادکام گفت  : مسئولین فنی کارخانجات میتوانند با حضور پررنگ و نقش فعال خویش از فرصت پیش آمده بیشترین بهره برداری را نموده و  با زبان هنر ، ماندگاری تولید محصولات سالم را در ذهن مصرف کنندگان و عموم جامعه پایدارتر نمایند.

او همچنین در خصوص برگزاری جشنواره ملی هنر و سلامت که 6 و 7 اردیبهشت ماه جاری در نیشابور برگزار خواهد شد از مدعوین دعوت بعمل آوردند تا فرصت ظهور و حضور خود را در دستیابی و دسترسی آسان و ارزان به این جشنواره مغتنم شمرده و در معرفی استعداد و ظرفیت های هنری و محصولات سلامت محور نیشابور جدیت لازم بعمل آورند.

معاون غذا و دارو در گردهمایی مسئولین فنی کارخانجات مواد غذایی هنر را یکی از ابزارهای موفق در ماندگاری تولید محصولات سالم در ذهن مصرف کنندگان و عموم جامعه عنوان کرد .

دکتر شادکام گفت  : مسئولین فنی کارخانجات میتوانند با حضور پررنگ و نقش فعال خویش از فرصت پیش آمده بیشترین بهره برداری را نموده و  با زبان هنر ، ماندگاری تولید محصولات سالم را در ذهن مصرف کنندگان و عموم جامعه پایدارتر نمایند.

او همچنین در خصوص برگزاری جشنواره ملی هنر و سلامت که 6 و 7 اردیبهشت ماه جاری در نیشابور برگزار خواهد شد از مدعوین دعوت بعمل آوردند تا فرصت ظهور و حضور خود را در دستیابی و دسترسی آسان و ارزان به این جشنواره مغتنم شمرده و در معرفی استعداد و ظرفیت های هنری و محصولات سلامت محور نیشابور جدیت لازم بعمل آورند.