کد خبر : 17868 تاریخ انتشار : چهارشنبه ۲۳ اسفند ۱۳۹۶ ۱۶:۱۷

توسط معاونت غذا و دارو شاهرود صورت پذیرفت.

آخرين جلسه هيات رئيسه دانشگاه شاهرود در سال جاري در دفتر معاونت غذا و دارو برگزار شد.

آقاي دكتر چمن رياست دانشگاه علوم پزشكي شاهرود در تاريخ 22 اسفندماه از معاونت غذا و دارو دانشگاه و روند فعالیتهای این معاونت بازديد بعمل آورده و آخرين جلسه هيات رئيسه با حضور ايشان و ساير معاونين دانشگاه در سال جاري در دفتر اين معاونت  تشكيل گرديد.به گزارش ایفدانا - Ifdana و به نقل از روابط عمومی معاونت غذا و دارو: آقاي دكتر چمن رياست دانشگاه علوم پزشكي شاهرود در تاريخ 22 اسفندماه از معاونت غذا و دارو  بازديد بعمل آورده و آخرين جلسه هيات رئيسه با حضور ايشان و ساير معاونين دانشگاه در سال جاري در محل اين معاونت  تشكيل گرديد. در حاشيه اين بازديد نمايشگاهي از نمونه محصولات صنايع غذايي، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي توليدي در كارخانجات اين شهرستان و نيز بخشي از ملزومات آموزشي تهيه شده توسط كارشناسان دارو و غذا اين معاونت به استحضار مدعوين رسيد.