کد خبر : 17867 تاریخ انتشار : چهارشنبه ۲۳ اسفند ۱۳۹۶ ۱۵:۴۰

کمیته تجویز و مصرف منطقی داروی معاونت غذا ودارو گلستان بر گزار کرد

تشکیل جلسه ماهانه بررسی نسخ پزشکان

جلسه ماهانه بررسی نسخ پزشکان بر اساس آئین نامه کمیته کشوری تجویز و مصرف منطقی دارو در سالن کنفرانس معاونت غذا و دارو برگزار گردید.
طی این جلسه کارنامه عملکرد 13 پزشک شهرستان گرگان مورد بررسی قرار گرفت.به گزارش ایفدانا به نقل از روابط عمومی معاونت غذا ودارو گلستان;

بررسی نسخ اسفند ماه 96

جلسه ماهانه بررسی نسخ پزشکان بر اساس آئین نامه کمیته کشوری تجویز و مصرف منطقی دارو در سالن کنفرانس معاونت غذا و دارو برگزار گردید.
طی این جلسه کارنامه عملکرد 13 پزشک شهرستان گرگان مورد بررسی قرار گرفت. این پزشکان بر اساس مصوبه کمیته کشوری تجویز و مصرف منطقی دارو، از نظر تجویز آنتی بیوتیک، کورتیکواستروئید و داروی تزریقی مورد بررسی قرار گرفتند.