کد خبر : 17866 تاریخ انتشار : چهارشنبه ۲۳ اسفند ۱۳۹۶ ۱۵:۳۷

اداره نظارت بر فرآورده های غذایی آرایشی و بهداشتی معاونت غذا ودارو گلستان برگزار کرد

بیست و دومین جلسه کمیته فنی و قانونی دانشگاه

بیست و دومین جلسه کمیته فنی و قانونی دانشگاه در روز یکشنبه مورخ 96/12/20در محل سالن اجتماعات معاونت غذا و دارو برگزار گردید. به گزارش ایفدانا به نقل از روابط عمومی معاونت غذا ودارو گلستان;


بیست و دومین جلسه کمیته فنی و قانونی دانشگاه در روز یکشنبه مورخ 96/12/20در محل سالن اجتماعات معاونت غذا و دارو برگزار گردید. در این جلسه تعداد 3 فقره پروانه بهداشتی تاسیس و بهره برداری ، تعداد 8 فقره پروانه مسئول فنی و تعداد 72 فقره پروانه ساخت کارخانجات مواد خوردنی ، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی استان مورد بررسی وتصویب قرار گرفت.