کد خبر : 17865 تاریخ انتشار : چهارشنبه ۲۳ اسفند ۱۳۹۶ ۱۵:۰۲

معاون غذا ودارو خراسان شمالی بیان کرد:

برگزاری دوره آموزشی الصاق برچسب اصالت ویژه مراکز درمانی خراسان شمالی

 

در راستای اجرای دستور العمل اجرایی نظام ردیابی ، رهگیری و کنترل اصالت فرآورده های سلامت، دوره آموزشی الصاق برچسب اصالت در تجهیزات و ملزومات پزشکی برگزار گردیدبه گزارش ایفدانا - Ifdana به نقل از روابط عمومی معاونت غذا و داروی خراسان شمالی در این جلسه که با حضور مدیران بیمارستان ها، کارپردازان و مسئولین تجهیزات و ملزومات پزشکی تشکیل گردید، در خصوص الزام الصاق برچسب اصالت از تاریخ 1/1/97  برروی پنج گروه از تجهیزات و ملزومات پزشکی شامل تجهیزات دندانپزشکی ، فرآورده های آزمایشگاهی، تجهیزات و ملزومات خانگی و قابل عرضه ، ملزومات پزشکی نازایی و اقلام ارتوپدی دوره آموزشی برگزارشد.

در این جلسه بر اجرای قوانین و نظم بخشی در حوزه تجهیزات و ملزومات پزشکی تاکید شد و لیست کالاها و موارد الزامی جهت الصاق برچسب اصالت به مدعوین ارائه گردید.