کد خبر : 17864 تاریخ انتشار : چهارشنبه ۲۳ اسفند ۱۳۹۶ ۱۴:۵۲

معاونت غذا و دارو اصفهان:

برگزاری همایش مدیران پخش دارو باحضور کلیه معاونین دانشگاه های منطقه 7 آمایش کشوری

همایش مدیران شرکت های پخش دارو باحضور معاون محترم غذا و دارو دانشگاه اصفهان و کلیه معاونین دانشگاه های منطقه  7 آمایش کشوری،مدیران شرکت های توزیع دارو، مدیر اداره نظارت بر دارو و مواد تحت کنترل برگزار شدبه گزارش ایفدانا و به نقل از روابط عمومی معاونت غذا و دارو اصفهان همایش مدیران شرکتهای پخش دارو در تاریخ چهارشنبه ۲۳ اسفندماه در قالب جلسه ستاد توزیع دارو در منطقه ۷ آمایشی کشور با حضور مدیران شعب پخشهای سراسری، پخشهای استانی، نمایندگان معاونین غذا و دارو اصفهان و شهرکرد، نمایندگان معاونتهای غذا و دارو یزد و کاشان، نمایندگان انجمن صنعت پخش، نماینده استانداری و کارشناسان ذیربط در معاونت غذا و دارو اصفهان تشکیل گردید و اهم موضوعات منطقه ای پخش دارو مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت در این جلسه مقرر گردید در سال آینده کارگروه تخصصی متشکل از کمیته دارویی انجمن صنعت پخش و مدیران و کارشناسان دارویی دانشگاه های منطقه ۷ تشکیل و طی جلسات منظم در مورد کلیه موضوعات مطروحه در جلسه امروز راهکارها و هماهنگیهای مشترک اتخاذ گردد.
در پایان این جلسه از شرکتهای برتر در سال ۹۶ با اهداء لوح تقدیر ، قدر دانی شد.