کد خبر : 17841 تاریخ انتشار : سه شنبه ۲۲ اسفند ۱۳۹۶ ۰۸:۳۸

معاونت غذا و دارو تهران:

کارگاه آموزشی آشنایی با استاندارها و مقررات کلین روم بیمارستانی

کارگاه آموزشی آشنایی با استاندارها و مقررات کلین روم بیمارستانی با هدف آموزش استاندارد در راستای اجرای دقیق و صحیح دستورالعمل تشکیل بخش مراقبت های دارویی، ملزومات و تجهیزات پزشکی بیمارستان ها به منظور ارتقاء سطح سلامت بیماران و کیفیت خدمات درمانی برگزار شد.به گزارش خبرنگارایفدانا - ازروابط عمومی معاونت غذا و دارو : کارگاه آموزشی آشنایی با استاندارها و مقررات کلین روم بیمارستانی ،21 اسفند 96 با حضور دکتر کارگر مسئول واحد تحقیق و توسعه، دکتر ساجدی کارشناس واحد فنی و نظارت سازمان غذا و دارو، مهندس غفوری مسئول واحد تجهیزات پزشکی  و کارشناسان دارویی معاونت های غذا و دارو و برخی بیمارستانهای دانشگاههای علوم پزشکی تهران، ایران و شهید بهشتی و شیراز در سالن شورا معاونت غذا و دارو برگزار شد.

در ابتدای کارگاه دکتر کارگر مسئول واحد تحقیق و توسعه ضمن خوشامدگویی به شرکت کنندگان، هدف از برگزاری این کارگاه را آشنایی بیشتر کارشناسان بیمارستانها و معاونت های غذا و دارو با استانداردها و چک لیست ارزیابی اتاق های تمیز عنوان کرد که در سالهای اخیر بیشتر مورد توجه قرار گرفته است.  

سپس دکتر ساجدی کارشناس واحد فنی و نظارت سازمان غذا و دارو در خصوص طراحی و ساخت اتاق تمیز بر اساس استاندارهای موجود صحبت نمود و گفت: اتاق تمیز بیمارستانی به لحاظی با صنعت متفاوت است اما اصول اولیه همانی است که در صنعت استفاده می شود.

دکتر ساجدی افزود: استاندارد و رشد تمام اتاقهای تمیز در دنیا در حال حاضر ISO و استاندارد فدرال آمریکاست که به لحاظ دردسترس بودن اصول مورد استفاده است  و استاندارد ISO 14644  ویژه بهره برداری و پایش اتاق تمیز می باشد.

کارشناس واحد فنی و نظارت سازمان غذا و دارو در ادامه یادآور شد: اتاق تمیز بر اساس تعریف ISO و USP به اتاقی گفته می شود که در آن غلظت ذرات در هوا تحت کنترل باشد و باید بصورتی ساخته شود تا ورود، تولید، انتشار و ماندگاری ذرات در آن به حداقل برسد و سایر پارامترهای مربوطه مانند: دما، رطوبت ، نور و اختلاف فشار تحت کنترل قرار گیرد.

وی تصریح کرد: اولین اتاق تمیز در سال 1860 توسط لرد لیستر بوده که ایده آن از اتاق عمل شروع شد. همچنین اولین استاندارد مدون اتاق تمیز در سال 1961 برای نیروی هوایی امریکا بوده و از سال 1963 چندین ویرایش با ورژن های مختلف A-D استاندارد سازی شد که پایه کار آنها سنجش ذرات در اتاق عمل بود.

دکتر ساجدی در خصوص کاربردهای اتاق تمیز افزود: اتاق تمیز در صنایع مختلفی از جمله الکترونیک، صنایع نیمه هادی، صنایع نوری و اپتیک و صنایع داروسازی و تکنولوژی و صنایع پزشکی و بیمارستانی که شامل (اتاق عمل ؛ تهیه داروهای پرخطر و مواد تغذیه ای) است کاربرد دارد. وی همچنین در خصوص استانداردهای طراحی  ساخت  و پایش و کنترل اتاق تمیز گفت: استانداردها بر اساس استانداردهای فدرال 209E، استاندارهای ISO 14644 و موسسه علوم و تکنولوژی محیط زیست IEST می باشند که در حال حاضر از استاندارد   209Eفدرال بدلیل سهولت استفاده می شود.

دکتر ساجدی در ادامه نیز در خصوص طبقه بندی اتاق های تمیز بر اساس نوع گردش هوا افزود: نکته مهم در بهره برداری اتاق تمیز بحث هوادهی اتاق هاست که بر این اساس به دوبخش اتاق تمیز با سیستم گردش هوای متلاطم و اتاق تمیز با سیستم گردش هوای یک سویه (افقی و عمودی) تقسیم میشود که تامین هوای اتاق های تمیز با فیلترهای هپا و اولپا به منظور کاهش ذرات و میکروارگانیسم ها تا حد مطلوب  صورت می گیرد.

وی همچنین در ادامه در خصوص چگونگی انجام تست های احراز کیفیت و پایش و کنترل اتاق تمیز و همچنین بررسی دستورالعمل و چک لیست بازدید از اتاق تمیز به تفضیل بیان نمود و به سوالات شرکت کنندگان پاسخ گفت.