کد خبر : 17816 تاریخ انتشار : یکشنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۶ ۰۸:۲۹

معاونت غذا و داروی قزوین

برگزاری چهل و نهمین کمیسیون فنی و تخصصی پروانه های ساخت مواد غذایی و ظروف و بسته بندی در معاونت غذا و د اروی قزوین

 چهل و نهمین کمیسیون فنی و تخصصی پروانه های ساخت مواد غذایی و ظروف و بسته بندی در معاونت غذا و داروی قزوین تشکیل شدبه گزارش ایفدانا - Ifdana به نقل از روابط عمومی معاونت غذا و داروی قزوین جلسه شماره چهل و نه کمیسیون صدور و تمدید پروانه های ساخت مواد غذایی و آشامیدنی و ظروف و بسته بندی روز 19 اسفند ماه 1396 در دفتر مدیریت نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی تشکیل شد. در این جلسه تمامی اعضا کمیسیون متشکل از معاون غذا و دارو ، مدیر نظارت بر مواد غذایی ، آرایشی و بهداشتی و مدیر آزمایشگاه کنترل کیفی مواد غذایی و بهداشتی ، اعضای هیئت علمی و کارشناسان تخصصی حضور داشتند و پس از بحث و بررسی پرونده های موجود و مطابقت با ضوابط و استانداردهای مربوطه با صدور و تمدید تعداد 14 فقره پروانه ساخت غذایی وظروف موافقت بعمل آمد.