کد خبر : 17804 تاریخ انتشار : شنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۶ ۰۹:۳۷

اداره کل امور غذایی و آشامیدنی برگزار کرد:

چهاردهمین کمیته مشاورین استانی

چهاردهمین جلسه کمیته مشاورین استانی با حضور آقای دکتر مفید مدیر کل امور فرآورده های غذایی و آشامیدنی و آقای مهندس مهدیزاده معاون مدیر کل دفتر برنامه ریزی، بودجه، مدیریت عملکرد و اعضاء کمیته برگزار گردید.به گزارش ایفدانا - به نقل از روابط عمومی اداره کل امور غذایی و آشامیدنی، چهاردهمین جلسه کمیته مشاورین استانی با حضور آقای دکتر وحید مفید مدیر کل امور فرآورده های غذایی و آشامیدنی و آقای مهندس مهدیزاده معاون مدیر کل دفتر برنامه ریزی، بودجه، مدیریت عملکرد و اعضاء کمیته در تاریخ 15/12/96 در سالن همایش معاونت پشتیبانی سازمان غذا و دارو برگزار گردید.

مدیر کل امور فرآورده های غذایی و آشامیدنی در خصوص سیاست های این اداره کل مواردی را مطرح کردند:

  1. مهندسی مجدد ساختار نظارتی مواد غذایی
  2. واگذاری نظارت ها و امور غیر حاکمیتی به بخش خصوصی
  3. مبنای پایش و ارزیابی محصولات خوراکی و آشامیدنی در سطح عرضه (PMS) ارزیابی ریسک می باشد.
  4. رتبه بندی واحدهای تولیدی تحت پوشش
  5. تهیه و ارائه گزارش ایمنی مواد غذایی کشور

در ادامه جلسه با دستور کار از قبل تعیین شده ذیل به کار خود ادامه داد:

  1. ارائه گزارش و بحث و تبادل نظر درخصوص پایش باقیمانده سموم در محصولات کشاورزی
  2. ارائه گزارش در مورد سامانه TTAC و بحث و تبادل نظر در خصوص سامانه جامع گزارشات
  3. بررسی دستورالعمل اجرایی نحوه برخورد با تخلفات، نواقص و عدم انطباق های کارخانجات و محصولات خوراکی و آشامیدنی