کد خبر : 17802 تاریخ انتشار : جمعه ۱۸ اسفند ۱۳۹۶ ۲۲:۴۹

توسط معاونت غذا و داروی اهواز صورت گرفت؛

برگزاری جلسه كارگروه داروسازان بيمارستاني استان خوزستان در اهواز

جلسه كارگروه داروسازان بيمارستاني با حضور داروسازان مسئول فني بيمارستانها در سالن اجتماعات معاونت غذا و داروي اهواز برگزار شد.به گزارش ایفدانا - Ifdana به نقل از قلم ماندگار، با توجه به برنامه عملياتي معاونت غذا و دارو و آموزش داروسازان بيمارستاني در خصوص بيماريهاي غير واگير ،جلسه كارگروه داروسازان بيمارستاني در سال ٩٦ با حضور داروسازان مسئول فني بيمارستانهاي تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز  در سالن اجتماعات معاونت غذا و داروي اهواز برگزار شد.

 

در اين جلسه دارودرماني ديابت جهت داروسازان بيمارستاني توسط دكتر مريم اطميناني اصفهاني متخصص داروسازي باليني و مطالب تكميلي در خصوص فارماكولوژي داروهاي ديابت توسط دكتر فرخ رامش رزيدنت فارماكولوژي باليني و دبير كميته تجويز و مصرف منطقي دارو آموزش داده شد.