کد خبر : 17790 تاریخ انتشار : پنجشنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۶ ۰۹:۲۵

توسط مدیریت نظارت بر تجهیزات و ملزومات پزشکی دانشگاه همدان انجام شد:

بازدید از مرکز آموزشی درمانی فرشچیان (سینا) و بیمارستان مهر ملایر

مدیریت نظارت بر تجهیزات و ملزومات پزشکی دانشگاه همدان از مرکز آموزشی درمانی فرشچیان (سینا) و بیمارستان مهر ملایر بازدید کردند.به گزارش ایفدانا -  به نقل از روابط عمومی معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی همدان، تیم بازرسی و ارزیابی معاونت غذا و دارو با حضور دکتر محسن ریحانی مدیر نظارت بر تجهیزات و ملزومات پزشکی دانشگاه، مهندس ورکانه، کارشناس مدیریت یاد شده ، کارشناس حسابداری امور مالی ستاد، کارشناس امور دارویی، ضمن بازدید از انبار ملزومات مصرفی پزشکی، ملزومات آزمایشگاهی، داروخانه و ارزیابی اسناد مالی مرکز آموزشی درمانی فرشچیان (سینا) و بیمارستان مهر ملایر نکاتی را به منظور ارتقاء وضع موجود طرح کردند.