کد خبر : 17779 تاریخ انتشار : چهارشنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۶ ۱۳:۵۸

معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی ایران :

برگزاری ششمین جلسه کمیته پیگیری اجرای شیوه نامه مبارزه با قاچاق تجهیزات و ملزومات پزشکی در معاونت غذ ا و دارو دانشگاه علوم پزشکی ایران با حضور دبیر کمیسیون برنامه ریزی هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان تهران

ششمین جلسه کمیته پیگیری اجرای شیوه نامه مبارزه با قاچاق تجهیزات و ملزومات پزشکی روز دوشنبه14اسفند ماه 96 با حضور معاون غذا و دارو دانشگاه ایران و  دبیر کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان تهراندر سالن کنفرانس معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار گردید.به گزارش ایفدانا - Ifdanaبه نقل ازروابط عمومی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم  پزشکی ایران: ششمین جلسه کمیته پیگیری اجرای شیوه نامه مبارزه با قاچاق تجهیزات و ملزومات پزشکی روز دوشنبه14اسفند ماه 96در محل سالن کنفرانس معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار گردید.

ششمین جلسه کمیته پیگیری اجرای شیوه نامه مبارزه با قاچاق تجهیزات و ملزومات پزشکی به ریاست دکتر مهران ولایی معاون غذا و دارو دانشگاه ایران و باحضورعلی اکبر پور احمدنژاد دبیر کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان تهران با هدف پیگیری راهکارهای اجرائی شیوه نامه تشکیل شد.

در این جلسه نمایندگانی از اداره کل نظارت و ارزیابی تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو، معاونت های غذا و دارو دانشگاه های علوم پزشکی ایران و شهید بهشتی و تهران، نایب  رئیس اتحادیه تهیه و توزیع کنندگان تجهیزات و لوازم پزشکی و آزمایشگاهی،نایب رئیس اتحادیه مواد و لوازم دندانپزشکی  نماینده اتاق اصناف تهران،کارشناس قاچاق سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران  و سازمان تعزیرات حکومتی استان تهران  حضور داشتند و پیرامون تحلیل کلی و جمع بندی موضوعات و مصوبات جلسه برگزار شده بحث و گفتگو شد و بر لزوم پیگیری و اجرای نظارت های مشترک و بازرسی ها و اجرای برنامه زمان بندی الصاق برچسب اصالت روی تجهیزات پزشکی و دندانپزشکی تاکید گردید.

همچنین مقرر گردید طبق  بخشنامه مشاور وزیر و مدیرکل امور تجهیزات الصاق برچسب اصالت بر روی تجهیزات و مواد دندانپزشکی، ملزومات آزمایشگاهی، تجهیزات و ملزومات پزشکی خانگی، ملزومات پزشکی نازایی و ملزومات پزشکی ارتوپدی  الزامی است.

لازم به ذکر است از تاریخ 1/1/97توزیع و عرضه اقلام فوق بدون برچسب اصالت تخلف محسوب میشود و اقلام موجود در انبار توزیع کنندگان و اصناف در صورت ارائه فاکتور رسمی تنها  تا تاریخ1/7/97 قابل فروش می باشند.