کد خبر : 17772 تاریخ انتشار : چهارشنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۶ ۰۹:۱۴

مدیریت نظارت بر فرآورده های طبیعی ، سنتی و مکمل های دانشگاه همدان برگزار کرد:

جلسه بررسی مشکلات عطاری ها

جلسه بررسی مشکلات عطاری ها در معاونت غذا و داروی دانشگاه همدان برگزار شد.به گزارش ایفدانا - به نقل از روابط عمومی معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی همدان، در جلسه مشترکی که با حضور مدیر وو کارشناسان نظارت بر فرآورده های طبیعی و مکمل دانشگاه، نمایندگان احادیه خواربار فروشان استان، سازمان صنعت، معدن و تجارت و معاونت درمان برگزارشد، ضمن بررسی مشکلات و مسائل عطاری ها، تصمیم گرفته شد جلسه مشترک به منظور توجیه قوانین و مقرارت صنف عطاران برگزارو قوانین و مقررات صنف عطاران بررسی مجدد و نظامند شود.

 برگزاری دوره ی آموزشی مستمر به منظور رعایت آیین نامه و ضوابط  توسط صنف عطاری ها، رسیدگی به امر صدور مجوز برای تاسیس واحد صنفی عطاری توسط معاونت غذا و دارو و ارجاع متقاضیان تاسیس به این معاونت ، برگزاری جلسه مشترک توسط معاونت غذا و دارو با کمیسیون نظارتی استان، معاونت درمان و اتحادیه خواربا رفروشان، الزام به تایید دانشگاه علوم پزشکی همدان بر صدور مجوز صنف عطاران و برگزاری جلسه مشترک با دادستان استان و استانداری از دیگر مصوبه های این جلسه بود.