کد خبر : 17759 تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۶ ۱۱:۱۷

معاونت غذا و داروی قزوین

برگزاری چهل و هفتمین و چهل و هشتمین کمیسیون فنی و تخصصی پروانه های بهداشتی و بیستمین کمیسیون صدور پروانه های بهره برداری و مسئول فنی

 چهل و هفتمین و چهل و هشتمین کمیسیون فنی و تخصصی پروانه های بهداشتی و بیستمین کمیسیون صدور پروانه های بهره برداری و مسئول فنی در معاونت غذا و داروی قزوین تشکیل شد


به گزارش ایفدانا - Ifdana به نقل از روابط عمومی معاونت غذا و داروی قزوین جلسه شماره چهل و هفت و چهل و هشتمین  کمیسیون صدور و تمدید پروانه های ساخت مواد غذایی و آشامیدنی و ظروف و بسته بندی و فرآورده های بهداشتی و آرایشی 28  بهمن ماه 1396 در دفتر مدیریت نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی تشکیل شد. در این جلسه  تمامی اعضا کمیسیون متشکل از معاون غذا و دارو ، مدیر نظارت بر مواد غذایی ، آرایشی و بهداشتی و مدیر آزمایشگاه کنترل کیفی مواد غذایی و بهداشتی ، اعضای هیئت علمی و کارشناسان تخصصی حضور داشتند و پس از بحث و بررسی پرونده های موجود و مطابقت با ضوابط و استانداردهای مربوطه با صدور و تمدید تعداد 16 فقره پروانه ساخت غذایی وظروف و همچنین 10 فقره پروانه ساخت بهداشتی و آرایشی موافقت بعمل آمد.قابل ذکر اینکه جلسه شماره بیست و دو کمیسیون صدور پروانه های بهره برداری و مسئول فنی نیز در تاریخ 10بهمن ماه سال جاری تشکیل  و با صدور 11 فقره پروانه مسئول فنی موافقت گردید.