کد خبر : 17752 تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۶ ۰۸:۳۶

معاونت غذا و دارو کرمان

برگزاری آخرین جلسه ستاد توزیع داروی استان کرمان در سال جاری:

آخرین جلسه ستاد توزیع داروی استان با هدف بررسی آخرین وضعیت  بدهی های دارویی مراکز تابعه به شرکتهای توزیع دارو و دستورالعمل های جدید در جهت ارتقاء توزیع دارو در استان و نیز تدارکات لازم در ایام تعطیلات نوروز تشکیل شد.به گزارش ایفدانا به نقل از روابط عمومی معاونت غذاودارو کرمان، آخرین جلسه ستاد توزیع داروی استان با هدف بررسی آخرین وضعیت  بدهی های دارویی مراکز تابعه به شرکتهای توزیع دارو و دستورالعمل های جدید در جهت ارتقاء توزیع دارو در استان و نیز تدارکات لازم در ایام تعطیلات نوروز تشکیل شد.

 در چهاردهمین روز از اسفند ماه آخرین  جلسه ستاد توزیع داروی استان با هدف بررسی آخرین وضعیت  بدهی های دارویی مراکز تابعه  به شرکت هایی دارویی ، راهکارهای لازم درجهت تامین هرچه بهتر دارو در استان  وجذب سهمیه های استانی با حضور  ریاست دانشکده داروسازی آقای دکترمحمود رضا  حیدری،  معاون توسعه ومنابع دانشگاه آقای دکتر مقدری ، نماینده استاندار آقای افزون ،  مدیردارودکتر محمد حسیبی   رئیس انجمن داروسازان، مدیران شرکت هایی دارویی ، نمایندگاه قطب  هشتم کشور ، کارشناسان دارویی بیمارستانهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی  تعدادی از کارشناسان حوزه معاونت ، مدیران شرکت های توزیع دارو ونمایندگان بیمه ها   در سالن آمفی تتاتر مجموعه پردیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان برگزار و پس از بحث و تبادل نظر انتظارات و راهکارهای لازم دراین خصوص مطرح گردید .

در این جلسه ضمن بحث و تبادل نظر و ارائه راهکارهای ارتقاء خدمات توزیع دارو در استان به ویژه درایام تعطلات  سال نو   و بیان انتظارات حوزه معاونت غذا و داروی دانشگاه، در خصوص تامین به موقع دارو توسط شرکت های توزیع دارو سهمیه های استانی مورد بررسی قرار گرفت همچنین کمبود های دارویی مراکز مطرح و درخصوص تامین آنها توسط شرکت های دارویی و به خصوص در ایام تعطیلات نوروز تصمیم گیری شد.