کد خبر : 17750 تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۶ ۰۳:۳۸

از سوی دفتر بازرسی و رسیدگی به شکایات و امور حقوقی سازمان غذا و دارو؛

کارگاه آموزشی حقوق اداری برگزار شد

کارگاه آموزشی حقوق اداری روز گذشته با حضور مدیران بازرسی و حقوقی معاونت های غذا و داروی سراسر کشور در محل همایش های بین المللی رازی دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار گردیدبه گزارش ایفدانا این کارگاه که به منظور افزایش دانش حقوق اداری و توسعه  مهارتهای مرتبط به این حوزه در مدیران بازرسی و حقوقی دانشگاههای علوم پزشکی، از سوی دفتر بازرسی، رسیدگی به شکایات و امور حقوقی سازمان غذا و دارو برنامه ریزی شده بود، با حضور سخنرانان و مدرسانی از نهادهای شاخص مرتبط با حقوق اداری در کشور به مدت یک روز و در بخشهای مرتبط به سرفصل های پیش بینی شده برگزار شد.

به گزارش خبرنگار اعزامی ایفدانا به محل این کارگاه، دکتر اسلامی تبار، مدیرکل دفتر بازرسی، رسیدگی به شکایات و امور حقوقی در ابتدای کارگاه ضمن خیرمقدم به حضار و تشریح اصول کلی حقوق اداری، ضرورت برگزاری کارگاه حقوق اداری را یاد آور شد. دکتر اسلامی تبار در ادامه به ارائه گزارشی از عملکرد دفتر بازرسی، رسیدگی به شکایات و امور حقوقی پرداخته و به آسیب شناسی پرونده های حقوقی سالهای 95 و 96 سازمان غذا و دارو پرداخت.

در ادامه جلسه، دادستان دیوان محاسبات کل کشور به عنوان اولین مدرس کارگاه، به تببین جایگاه این دیوان در نظام حاکمیتی کشور و تشریح روشهای نظارتی و رویکردهای دیوان محاسبات به عنوان یک نهاد نظارتی که در تعامل با دستگاههای اجرایی قرار دارد، پرداخت.

دکتر فیاض شجاع در سه بخش اعم از معرفی دیوان محاسبات، مأموریتها و جایگاه آن، خصوصیاتی که این نهاد به عنوان یک اهرم نظارتی باید از آن برخوردار باشد و در نهایت رویکردهای این نهاد حاکمیتی در بحث اعمال نظارت بهینه و تعامل با دستگاههای اجرایی، مفاهیم خود برای حاضران در کارگاه را بیان نموده و توضیحاتی پیرامون هر یک ارائه داد.   

مدرس دیگر کارگاه، معاون قضایی دیوان عدالت اداری بود که در سخنان خود به بیان وظایف هیأت های تخصصی و عمومی دیوان عدالت پرداخت. دکتر باقری زیاری با تبیین مأموریتهای دیوان عدالت اداری، آنرا مولود انقلاب اسلامی دانست. وی این دیوان را برآمده از اصل 173 قانون اساسی و ذیل اصل 170 قانون اساسی که مأموریتهای دیوان را بیان کرده برشمرد و افزود رسیدگی به شکایت از تصمیمات دولتی و آیین نامه ها و تصویب نامه های دولت و تصمیمات حاکمیتی از اهم موارد مأموریتهای دیوان عدالت اداری است.

دکتر زیاری ایجاد دیوان عدالت اداری را جزء افتخارات جمهوری اسلامی عنوان کرد که طی آن هر یک از مردم می توانند در خصوص دستورالعمل ها، آیین نامه ها و مصوبات خلاف قانون دولت به دیوان عدالت اداری شکایت ببرد.

 سخنران بعدی کارگاه حقوق اداری، دکتر رستمی، مشاور معاون حقوقی رئیس جمهور و عضو شورای رقابت بود که در خلال سخنان خود به تبیین ماهیت شورای رقابت در ساختار حاکمیت و دامنه حضور و وظایف این شورا پرداخته  و نحوه تشکیل پرونده در شورای رقابت و اقداماتی را که منجر به تصمیم گیری در این خصوص می شود را تشریح نمود.

مدرسین برنامه بعدازظهر کارگاه حقوق اداری، دکتر صادقی رئیس امور حل اختلاف دستگاههای اجرایی معاونت حقوقی رئیس حمهور و دکتر وکیلی مدرس و محقق دانشگاه بودند که هر یک در ذیل مباحث درنظرگرفته شده برای ارائه به کارگاه به سخنرانی و ارائه نقطه نظرات خود پرداخته، همچنین به سوالات حاضران در کارگاه در رابطه با مفاهیم ارائه شده، پاسخ دادند.

کارگاه حقوق اداری در نهایت با جمعبندی دکتر اسلامی تبار از مباحث ارائه شده در نشست، همچنین قرائت بیانیه پایانی، به کار خود پایان داد.