کد خبر : 17694 تاریخ انتشار : چهارشنبه ۰۹ اسفند ۱۳۹۶ ۱۴:۱۴

دکتر اصغری در جمع دبیران مناطق معاونت های غذا و داروی سراسر کشور:

منافع مردم در اولویت اول

دکتر اصغری رئیس سازمان غذا و دارو روز گذشته در نشست هم اندیشی دبیران مناطق معاونت های غذا و داروی سراسر کشور حضور پیدا کرده و به ایراد سخن پرداختبه گزارش ایفدانا معاون وزیر بهداشت و رئیس سازمان غذا و دارو با اشاره به عدم افزایش اعتبارات وزارت بهداشت برای سال آینده، اولویت کاری وزرات خانه را در حال حاضر مدیریت هزینه ها دانست. که  با برگزاری جلسات کاری ثابت به این موضوع پرداخته می شود. دکتر اصغری گفت: عمده کاری که در بحث دارو و تجهیزات هست، اینست که ما تبعیت کنیم از تجویز سایر تیم پزشکی، اعم از دارو و تجهیزات پزشکی چونکه در واقع ما تجویز کننده نیستیم و ما باید تأمین آنرا انجام بدهیم.  با اینحال کارهای خوبی در حوزه بهداشت و درمان و به تبع آن در حوزه دارو در دست انجام است که به سمتی برویم که بهینه تر هزینه کنیم و منطقی تر دارو و تجهیزات را مصرف کنیم و تسلط بیشتری داشته باشیم بر آنچه که در دانشگاهها و بیمارستانها اتفاق می افتد.

دکتر اصغری کارعمده ای که می بایست در معاونت ها انجام بشود را نظارت بیشتر بر خریدهای راهبردی عنوان کرده و گفت: معاونت ها باید تجربه های خوبی که برخی دانشگاهها داشته اند، را به کار ببندند تا معاونت های غذا و دارو بتوانند نظارت بیشتری بر خریدهای تأسیساتی و دارویی بیمارستان ها داشته باشند. به هر نسبت اینکار افزایش یابد مفید تر خواهد بود. خوب خریدن نتیجه نظارت بیشتر است.

دکتر اصغری در ادامه عنوان کرد: برنامه دیگری که سال آینده ما پیش رو خواهیم داشت، بحث آئین نامه جدید صدور مجوز تاسیس داروخانه است که با زحمات شما در استانها تدوین شده و در حال جمعبندی هستیم که در روزهای آخر سال تصویب و ابلاغ بشود. در آئین نامه جدید یک مقدار فاصله-محل تاسیس داروخانه نسبت به داروخانه همجوار- کمتر شده و یک مقدار هم میزان جمعیت-نسبت جمعیت محل درخواست به تعداد داروخانه موجود- تعدیل شده است. ایشان در همین زمینه افزود: برای سال آینده برنامه ما اینست که به همه متقاضیان تاسیس داروخانه در سال آینده مجوز بدهیم. چون دسترسی مردم به داروخانه برای ما یک شاخص مهم است و در این زمینه طوری برنامه ریزی کرده ایم که مردم حداکثر با نیم ساعت پیاده روی به محل یک داروخانه برسند.  

دکتر اصغری در بحث تنظیم روابط داروسازان و مردم اظهار کرد: در مواقعی که تضاد منافع بین مردم و صنف بوجود می آید، ما نمی توانیم همیشه هم منافع صنف را بخواهیم حفظ بکنیم و هم منافع مردم را. ایشان در پایان گفت: تا موقعی که پشت این میز هستیم باید منافع مردم در اولویت اول باشد بعداً که از اینجا استعفا دادیم و رفتیم به عنوان یک داروساز می توانیم به فکر منافع صنفی خودمان باشیم.