کد خبر : 17685 تاریخ انتشار : چهارشنبه ۰۹ اسفند ۱۳۹۶ ۰۹:۵۵

معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی ایران :

بیست و سومین کمیسیون فنی و قانونی با بررسی67پرونده در8اسفند ماه 96در معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار شد

بیست و سومین کمیسیون فنی و قانونی بررسی و صدور پروانه های بهداشتی و مجوزهای ورود  مواد اولیه و فرآیند شده مواد غذایی ، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی ایران با بررسی67پرونده، روز سه شنبه 8اسفند ماه سال 96 در معاونت غذا و دارودانشگاه ایران  برگزار شد.به گزارش ایفدانا - Ifdana به نقل از روابط عمومی معاونت غذا و دارو دانشگاه ایران: بیست و سومین کمیسیون فنی و قانونی بررسی و صدور پروانه های بهداشتی و مجوزهای ورود  مواد اولیه و فرآیند شده مواد غذایی ، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی ایران با بررسی67پرونده، روز سه شنبه 8اسفند ماه سال 96 در معاونت غذا و دارودانشگاه ایران  برگزار شد.

دراین کمیته تعداد 67پرونده، شامل 17فقره پرونده مسئول فنی ،3فقره پروانه صدور و اصلاح پروانه بهره برداری،34فقره پرونده صدور و اصلاح پروانه ساخت(شامل99عدد پروانه)مطرح گردید .همچنین13فقره پرونده جهت اتخاذ تصمیم، درخصوص صدور مجوزهای بهداشتی ، ورود و ترخیص مواد اولیه و فرآیند شده مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

این کمیسیون با حضور دکترمهران ولائی معاون غذا و دارو،دکترعلیرضا حبیبی مدیر نظارت بر موادغذایی ،آرایشی و بهداشتی معاونت غذا و دارو ،  دکترمهرداد فراهانی نماینده صنعت ، مهندس ابراهیمی مدیریت آزمایشگاه کنترل مواد غذایی آرایشی و بهداشتی ، مهندس حسین نظامی نماینده جامعه مسئولین فنی ، دکتر شید فر عضو هیئت علمی دانشگاه ایران، مهندس آمنه کسمایی کارشناس تخصصی موادغذایی و آشامیدنی،آرایشی و بهداشتی معاونت غذا و دارو دانشگاه ایران تشکیل گردید.