کد خبر : 17683 تاریخ انتشار : چهارشنبه ۰۹ اسفند ۱۳۹۶ ۰۸:۵۰

در معاونت غذا و داروي‌ دانشگاه همدان برگزار شد:

كميسيون فني بررسي و صدور پروانه هاي بهداشتي

كميسيون فني بررسي و صدور پروانه هاي بهداشتي در معا‌ونت غذا و داروي دانشگاه همدان برگزار شد.به گزارش ایفدانا -به نقل از روابط عمومي معا‌ونت غذا و داروي دانشگاه علوم پزشکی همدان، در اين جلسه که با حضور دکتر خدادادی معاون غذا و دارو، دکتر محمد کاظم زاده مدیر نظارت بر مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی، دکتر علی حشمتی مدیر کنترل کیفی غذا و دارو و دیگر اعضا برگزارشد، تعداد 66درخواست و مدارك مربوط به صدور پروانه هاي بهداشتي، بهره برداري، ساخت، شناسه نظارت بهداشتي و مسئولان فني، استقرار واحدهاي توليدي در نواحي صنعتي و همچنين مصوبات كميته براي ابلاغ بررسي شد.