کد خبر : 17663 تاریخ انتشار : دوشنبه ۰۷ اسفند ۱۳۹۶ ۱۴:۳۴

طی نامه ای خطاب به مشاور وزیر و مدیرکل امور تجهیزات و ملزومات پزشکی

رئیس سازمان غذا و دارو خواستار بازبینی قیمت گذاری تجهیزات پزشکی شد

دکتر غلامرضا اصغری، رئیس سازمان غذا و دارو طی نامه ای به دکتر مسائلی، مشاور وزیر و مدیرکل امور تجهیزات و ملزومات پزشکی، خواستار بازبینی قیمت گذاری تجهیزات پزشکی توسط کمسیون قیمت گذاری مربوطه شد.به گزارش ایفدانا متن این نامه خطاب به دکتر مسائلی بدین شرح است: با توجه به تغییرات ایجاد شده در مولفه های موثر بر قیمت گذاری محصولات سلامت محور از جمله تجهیزات پزشکی، لازم است قیمت این فرآورده ها توسط کمیسیون قیمت گذاری مورد بازبینی قرار گیرد.  به همین دلیل هماهنگ فرمایید بعد از کارشناسی لازم، قیمت تجهیزات پزشکی تولید داخل و وارداتی در کمیسیون مربوطه مطرح و در صورت لزوم مورد بازبینی قرار گیرد. لازم است در هنگام کارشناسی اولیه، سوابق تعیین قیمت هر فرآورده و همچنین مقایسه قیمت آن با کشورهایی که شرایط اقتصادی و نظام سلامت مشابه ایران دارند نیز به عنوان قیمت مرجع مورد استناد قرار گیرد.