کد خبر : 17639 تاریخ انتشار : یکشنبه ۰۶ اسفند ۱۳۹۶ ۱۰:۰۲

توسط تیم بازرسی دانشگاه همدان انجام شد:

بازدید از بیمارستان علیمرادیان نهاوند

تیم بازرسی دانشگاه همدان از بیمارستان علیمرادیان نهاوند بازدید کرد.به گزارش ایفدانا - به نقل از روابط عمومی معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی همدان، تیم بازرسی دانشگاه متشکل از نمایندگان حوزه های توسعه مدیریت منابع، امور مالی، دارو و ملزومات پزشکی به سرپرستی دکتر محسن ریحانی، مدیرنظارت و ارزیابی تجهیزات پزشکی دانشگاه و با حضور مدیر شبکه نهاوند، رئیس و مدیر بیمارستان از انبار های دارویی، ملزومات پزشکی، آزمایشگاهی و امور مالی بیمارستان علیمرادیان بازرسی و بازدید کردند.