کد خبر : 17629 تاریخ انتشار : شنبه ۰۵ اسفند ۱۳۹۶ ۱۲:۱۳

معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی ایران:

تبریک به مناسبت روز مهندس

5 اسفند ماه زادروز خواجه نصیرالدین طوسی و روز مهندس گرامی باد.به گزارش ایفدانا - Ifdanaبه نقل از روابط عمومی معاونت غذا  و دارودانشگاه علوم پزشکی ایران 5 اسفند ماه زادروز خواجه نصیرالدین طوسی و روز مهندس گرامی باد.