کد خبر : 17595 تاریخ انتشار : دوشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ ۰۸:۰۰

معاونت غذا و داروی قزوین

برگزاری چهل و پنجمین و چهل و ششمین کمیسیون فنی و تخصصی پروانه های ساخت مواد غذایی و ظروف و بسته بندی وفرآورده های بهداشتی و آرایشی و بیست و سومین جلسه کمیسیون صدور پروانه های بهره برداری و مسئول فنی

 چهل و پنجمین و چهل و ششمین کمیسیون فنی و تخصصی پروانه های ساخت مواد غذایی و ظروف و بسته بندی وفرآورده های بهداشتی و آرایشی و بیست و سومین جلسه کمیسیون صدور پروانه های بهره برداری و مسئول فنی در معاونت غذا و دارو تشکیل شدبه گزارش ایفدانا - Ifdana به نقل از روابط عمومی معاونت غذا و داروی قزوین جلسه شماره چهل و پنج و چهل و شش کمیسیون صدور و تمدید پروانه های ساخت مواد غذایی و آشامیدنی و ظروف و بسته بندی و فرآورده های بهداشتی و آرایشی روزشنبه 28 بهمن ماه سال جاری در دفتر مدیریت نظارت بر مواد غذایی و بهداشتیتشکیل شد.این جلسه باحضور تمامی اعضا کمیسیون متشکل از معاون غذا و دارو ، مدیر نظارت بر مواد غذایی ، آرایشی و بهداشتی و مدیر آزمایشگاه کنترل کیفی مواد غذایی و بهداشتی ، اعضای هیئت علمی و کارشناسان تخصصی مذکور برگزار و پس از بحث و بررسی پرونده های موجود و مطابقت با ضوابط و استانداردهای مربوطه با صدور و تمدید تعداد 55 فقره پروانه ساخت غذایی وظروف و همچنین 12 فقره پروانه ساخت بهداشتی و آرایشی موافقت بعمل آمد. شایان ذکر است جلسه شماره بیست و سه کمیسیون صدور پروانه های بهره برداری و مسئول فنی نیز در تاریخ 26 بهمن  تشکیل و با صدور 14 فقره پروانه مسئول فنی و 2 فقره پروانه تاسیس و بهره برداری واحد های تولیدی موافقت شد.