کد خبر : 17581 تاریخ انتشار : شنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۶ ۱۶:۲۲

معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی ایران :

برگزاری پنجمین کمیته پیگیری اجرای شیوه نامه مبارزه با قاچاق تجهیزات و ملزومات پزشکی در معاونت غذ ا و دارو دانشگاه علوم پزشکی ایران

پنجمین  جلسه کمیته پیگیری اجرای شیوه نامه مبارزه با قاچاق تجهیزات و ملزومات پزشکی در روز شنبه28بهمن ماه 96در محل سالن کنفرانس معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار گردید.به گزارش ایفدانا - Ifdana به نقل ازروابط عمومی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم  پزشکی ایران: پنجمین  جلسه کمیته پیگیری اجرای شیوه نامه مبارزه با قاچاق تجهیزات و ملزومات پزشکی در روز شنبه28بهمن ماه 96در محل سالن کنفرانس معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار گردید.

پنجمین جلسه کمیته پیگیری اجرای شیوه نامه مبارزه با قاچاق تجهیزات و ملزومات پزشکی به ریاست دکتر مهران ولایی معاون غذا و دارو دانشگاه ایران ومسعودنیا کارشناس استانداری به نمایندگی از  جعفرزاده کارشناس مسئول استانداری تهران  و دبیرکمیته با هدف پیگیری راهکارهای اجرائی شیوه نامه تشکیل شد.

در این جلسه نمایندگانی از معاونتهای غذا و دارو دانشگاههای علوم پزشکی ایران، تهران ، شهید بهشتی و مدیریت کل نظارت و ارزیابی تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو ، رئیس و نایب  رئیس اتحادیه تهیه و توزیع کنندگان تجهیزات و لوازم پزشکی و آزمایشگاهی،  نماینده اتاق اصناف تهران،  کارشناس امور گمرکی گمرک جمهوری اسلامی ایران ، کارشناس قاچاق سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران ، حضور داشتند.

از موضوعات مطرح شده پیگیری مصوبات جلسه قبل ، اجرای الصاق برچسب اصالت تجهیزات پزشکی و دندانپزشکی موضوع دستورالعمل اجرائی مدیر کل تجهیزات پزشکی سازمان غذا و دارو تاکید گردید.همچنین مقرر گردید گشت های مشترک تجهیزات پزشکی با محوریت دانشگاه ها و حضور نماینده اتحادیه و نماینده اتاق اصناف و تعزیرات حکومتی استان تهران انجام گردد.