کد خبر : 17567 تاریخ انتشار : پنجشنبه ۲۶ بهمن ۱۳۹۶ ۰۱:۵۴

اهم برنامه‌هاي آينده سلامت در چارچوب برنامه و اولويت‌هاي ابلاغي رئيس جمهوري

اهم برنامه‌هاي آينده بخش سلامت در چارچوب برنامه و اولويت‌هاي ابلاغي رئيس جمهوري اعلام شد.


به گزارش ایفدانا- روابط عمومی سازمان غذا و دارو، اهم برنامه‌هاي آينده بخش سلامت در چارچوب برنامه و اولويت‌هاي ابلاغي رئيس جمهوري به شرح ذیل است؛ ✅ اجراي برنامه ارائه خدمات و مراقبت‌هاي اوليه بهداشتي درماني (خدمات نوين سلامت) به روستاييان، شهرهاي زير ۲۰ هزار نفر و عشاير ✅ اجراي برنامه ارائه خدمات و مراقبت‌هاي اوليه بهداشتي درماني (خدمات نوين سلامت) به حاشيه‌نشينان و شهرهاي ۲۰ تا ۵۰ هزار نفر ✅اجراي برنامه ارائه خدمات و مراقبت‌هاي اوليه بهداشتي درماني (خدمات نوين) به شهرهاي بالاتر از ۵۰ هزار نفر و كلانشهرها ✅استقرار شبكه ملي پايش غذا (پايش محصولات غذايي، آرايشي و بهداشتي) ✅برچسب‌گذاري اجباري ( تركيبات و زمان مجاز مصرف) محصولات غذايي، آرايشي و بهداشتي ✅نظارت و به‌روزآوري زنجيره ايمني غذا به صورت يكپارچه و بر اساس ارزيابي خطر ✅تدوين سبد غذايي مطلوب جامعه، متناسب با گروه‌هاي سني و منطقه‌اي ✅نظارت بر توليد و عرضه مواد غذايي و آشاميدني با رويكرد واگذاري به مردم و بخش خصوصي ✅اجراي برنامه مكمل ياري براي گروه‌هاي در معرض خطر ✅اجراي سند كاهش مصرف نمك، شكر و چربي ✅ تدوین سند ملي ايمني زنجيره مواد غذايي از مزرعه تا سفره (توليد، نگهداري، فراوري، توزيع و عرضه) ✅ تدوین و اجراي سند ملي ارتقا رشد و تكامل دوران خردسالي ✅ اجراي برنامه جامع ارتقاي سلامت روان كشور ✅اجراي پروژه تهيه و تدوين بسته‌هاي خدمات بهداشتي درماني سطح اول ✅اجراي پروژه احداث، تكميل و توسعه نظام شبكه بهداشتي كشور ✅اجراي پروژه مشاركت و همكاري بخش‌هاي دولتي و غيردولتي در ارايه خدمات بهداشتي ✅ بازنگري و تصويب قانون جامع بهداشت محيط كشور ✅ تدوین برنامه‌هاي كنترل و كاهش بيماريهاي واگير مقاربتي HIV، S.T.D، H.P.V  و ... ✅ تدوین برنامه ارتقاي فرهنگ سلامت (تغذيه، تحرك، تناسب اندام، پرهيز از مصرف دخانيات و الكل، رفتارهاي پرخطر) ✅ تدوین سند يكپارچه مديريت عوامل خطر بيماري‌ها (ديابت، سرطان، قلب و عروق، تنفسي، اسكلتي- عضلاني و ژنتيكي) ✅ تدوین و اجراي سند ملي پيشگيري از سوانح و حوادث ✅ تدوین برنامه ساماندهي گروه­ها و افراد داراي رفتار هاي پرخطر ✅ راه‌اندازي مراكز بهداشتي درماني براساس طرح گسترش شبكه ✅ترويج شير مادر در تغذيه نوزادان ✅غني­ سازي مواد غذايي ✅نظارت بر بهداشت آب، هوا و محصولات و فراورده­هاي غذايي ✅پايش امنيت غذا و تغذيه بويژه در ۷ استان كمتر برخوردار ✅ تدوین سند برنامه جامع بيماري هاي غيرواگير و ادغام خدمات آن در شبكه بهداشتي درماني كشور ✅آموزش رايگان به ۵۱۰ هزار نفر مادر باردار در دوران بارداري جهت توانمندسازي براي باروري و زايمان طبيعي ✅ تدوین برنامه سنجش دانش و مهارت مديران رده­هاي مختلف نظام سلامت ✅ تدوین برنامه ارتقاي بهره‌وري نيروي انساني نظام سلامت (جذب، ارتقاي دانش و مهارت و ايجاد نظام انگيزشي جبران خدمت) ✅ تدوین برنامه آمايش نيروي انساني متخصص ✅ تدوین برنامه بازسازي، نوسازي و مقاوم سازي فضاهاي فيزيكي فرسوده ✅ تدوین استانداردسازي فرآيندها و اجراي استانداردهاي ساختار و فضاي فيزيكي تمامي مراكز ارائه‌دهنده خدمات سلامت ✅ايجاد نظام‌ پايش، نظارت و ارزشيابي سلامت ✅بازنگري سطح بندي خدمات در كشور با رويكرد واگذاري اختيارات به استان ها ✅آمايش سرزمين و ايجاد زنجيره تشخيص و درمان سرطان با مشاركت بخش غير دولتي ✅ساماندهي زنجيره آزمايشگاهي و تصويربرداري با مشاركت بخش غير دولتي ✅توسعه تخت‌هاي بيمارستاني در قالب نظام سطح بندي ✅ تدوین و استفاده از راهنماهاي طبابت باليني در نظام ارائه خدمات سلامت ✅استقرار نظام جامع و يكپارچه ثبت خطاها، تخلفات و شكايات پزشكي و همچنين هماهنگسازي نظام‌هاي رسيدگي كننده به آنها با مرجعيت سازمان نظام پزشكي ✅استقرار پرونده الكترونيك سلامت و نظام جامع مديريت اطلاعات سلامت ✅مديريت تأمين تجهيزات پزشكي با اولويت حمايت از توليدات داخلي استاندارد ✅ تدوین برنامه كمي براي كاهش مصرف و هزينه‌هاي دارو و تجهيزات پزشكي ✅تعيين مشوق­هايي جهت توليد و صادرات بخش دارو و تجهيزات ✅ تدوین برنامه ايجاد شبكه هوشمند رديابي زنجيره تأمين و مصرف دارو ✅ايجاد سامانه نسخه الكترونيك ✅بازنگري در نظام پرداخت ها، بطور مثال، ازFFS(پرداخت در ازاء خدمت) به DRG(گروه­هاي تشخيصي وابسته) و ايجاد ضابطه و برقراري عدالت در جبران خدمات جامعه پزشكي  ✅بازنگري در كتاب ارزش­هاي نسبي خدمات به منظور ايجاد عدالت بين رشته­اي بويژه در گروه­هايي كه با بقيه تناسب ندارند از جمله قلبي عروقي، بيهوشي، پرتونگاري و ... و ارجح­تر از آن بازگشت به ارزش‌‌هاي نسبي خدمات قبل از بازنگري.  ✅بازنگري در عملكرد مربوط به هزينه‌هاي ناشي از بار مالي تجهيزات پزشكي مصرفي كه بدون رعايت عدالت و بطور يكسان براي همه گروه‌ها و اقشار تحت بيمه تقريبا بصورت رايگان انجام مي شود. ✅مسئوليت پذيرشدن بيمه‌ها در قبال هزينه‌كرد منابع و انجام آزمون وسيع به منظور اختصاص و حمايت از اقشار مورد نياز حمايت و رفع همپوشاني‌ها. ✅ارائه تعريف بسته خدمات بيمه پايه براي كليه اقشاري كه به صورت رايگان تحت پوشش بيمه پايه سلامت هستند و ارائه خدمات به آنها منحصراً از طريق نظام ارجاع و پزشك خانواده به منظور رعايت عدالت در سلامت و پايداري منابع. ✅بازنگري در وضعيت منابع پايدار بخش و از همه مهمتر، بازنگري از طريق آزمون وسيع در ميزان مشاركت اقشار مختلف جامعه در حق سرانه بيمه سلامت. ✅تكميل حلقه‌هاي نظام ارجاع در سطح ۲ و ۳ براي روستائيان، عشاير و شهرهاي زير بيست‌هزار نفر ✅محدود نمودن ايجاد تعهدات جديد در بستة خدمتي بيمه ها به تأمين بار مالي و تدوين و ابلاغ راهنماي باليني استفاده آنان ✅رفع همپوشاني بيمه‌شدگان و حذف دفترچه‌هاي اضافي در بين سازمان‌هاي بيمه‌گر ✅تعريف فرانشيز متغير براي خدمات درماني، تشخيصي و دارو به نحوي ‌كه با افزايش هزينه خدمات فرانشيز كاهش پيدا كند. ✅بازنگري كارشناسانه كتاب ارزش نسبي سلامت توسط كميته منتخب شوراي عالي بيمه سلامت