کد خبر : 17562 تاریخ انتشار : چهارشنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۶ ۱۳:۳۵

معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی البرز

بیست و دومین جلسه کمیسیون فنی و قانونی مدیریت غذا برگزار شد

این جلسه با حضور معاون غذا و دارو و مدیر اداره نظارت بر مواد غذایی آشامیدنی و آرایشی بهداشتی برگزار گردیدبه گزارش ایفدانا - بیست و دومین جلسه کمیسیون فنی و قانونی مدیریت غذا و محصولات آرایشی و بهداشتی در مورخ  96/11/25 با حضور معاون غذا و دارو، مدیریت اداره نظارت بر مواد غذایی و آرایشی بهداشتی، نماینده هیئت علمی، مدیریت آزمایشگاه کنترل مواد غذایی و آرایشی بهداشتی، نماینده صنعت و کارشناسان تخصصی حوزه غذا و آرایشی بهداشتی برگزار گردید و 319 پرونده به شرح ذیل مورد بررسی قرار گرفت:
3 مورد پروانه بهره برداری
10 مورد پروانه مسئول فنی
306 مورد صدور، اصلاح و تمدید پروانه ساخت و ظرفیت خالی