کد خبر : 17560 تاریخ انتشار : چهارشنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۶ ۱۲:۳۹

جلسه ستاد توزیع دارو با حضورمشاور ریاست و مدیر حراست دانشگاه، نماینده تعزیرات حکومتی استان، سازمانهای بیمه گر، مدیران شرکتهای پخش

جلسه ستاد توزیع دارو با حضورمشاور ریاست و مدیر حراست دانشگاه، نماینده تعزیرات حکومتی استان، سازمانهای بیمه گر، مدیران شرکتهای پخش

جلسه ستاد توزیع دارو با حضورمشاور ریاست و مدیر حراست دانشگاه، نماینده تعزیرات حکومتی استان، سازمانهای بیمه گر، مدیران شرکتهای پخش وکارشناسان معاونت در سالن کنفرانس معاونت غذا دارو برگزارگردید.
در این جلسه، آقای دکترصلبی، معاون غذا دارو و آقای دکتر بنی عقیل مدیر دارو ضمن انجام معارفه با مدیران شرکتهای پخش دارویی الویت های معاونت در خصوص اجرای دستورالعمل ها و ضوابط سازمان غذا ودارو و رعایت اخلاق حرفه ای داروسازی را بیان نمودند.به گزارش ایفدانا به نقل از روابط عمومی معاونت غذا ودارو گلستان;

جلسه ستاد توزیع دارو با حضورمشاور ریاست و مدیر حراست دانشگاه، نماینده تعزیرات حکومتی استان، سازمانهای بیمه گر، مدیران شرکتهای پخش وکارشناسان معاونت در سالن کنفرانس معاونت غذا دارو برگزارگردید.
در این جلسه، آقای دکترصلبی، معاون غذا دارو و آقای دکتر بنی عقیل مدیر دارو ضمن انجام معارفه با مدیران شرکتهای پخش دارویی الویت های معاونت در خصوص اجرای دستورالعمل ها و ضوابط سازمان غذا ودارو و رعایت اخلاق حرفه ای داروسازی را بیان نمودند. همچنین در راستای نظارت بر توزیع عادلانه دارو در سطح استان کلیه شرکتهای دارویی موظف به ارسال نام کاربری و نرم افزار مربوط به موجودی واطلاعات انبار خود شدند. همچنین بر ممنوعیت ایجاد سبد دارویی (فروش داروهای سهمیه ای در قبال خرید سایر داروها ) تاکید گردید. در پایان جلسه با حضور مدیر تشکیلات و بودجه دانشگاه و مدیر امور مالی دانشگاه نحوه پرداخت مطالبات شرکتها جهت بهبود ارائه خدمات دارویی دراستان مورد بررسی و توافق قرار گرفت .