کد خبر : 17559 تاریخ انتشار : چهارشنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۶ ۱۲:۳۵

بيستمين جلسه كميته فني و قانوني دانشگاه علوم پزشکی گلستان

بيستمين جلسه كميته فني و قانوني دانشگاه در روز سه شنبه مورخ96/11/24در محل سالن اجتماعات معاونت غذا و دارو گلستان برگزار گرديد.

بيستمين جلسه كميته فني و قانوني دانشگاه در روز سه شنبه مورخ96/11/24در محل سالن اجتماعات معاونت غذا و دارو برگزار گرديد. به گزارش ایفدانا به نقل از روابط عمومی معاونت غذا وداروگلستان;

بيستمين جلسه كميته فني و قانوني دانشگاه علوم پزشکی گلستان در روز سه شنبه مورخ 96/11/24در محل سالن اجتماعات معاونت غذا و دارو برگزار گرديد. در اين جلسه تعداد 5 فقره پروانه بهداشتي تاسيس و بهره برداري ، تعداد 8 فقره پروانه مسئول فني و تعداد 28 فقره پروانه ساخت كارخانجات مواد خوردني ، آشاميدني ، آرايشي و بهداشتي استان مورد بررسي وتصويب قرار گرفت.