کد خبر : 17546 تاریخ انتشار : دوشنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۶ ۱۲:۱۵

بازدید مسئولین صیانت از حقوق شهروندی در معاونت غذا و دارو دانشگاه

بازدید مسئولین صیانت از حقوق شهروندی با هدف بررسی  ارزیابی روند یکساله  معاونت غذا و دارو  دانشگاه تهران برگزار شد.به گزارش خبرنگار ایفدانا - ازروابط عمومی معاونت غذا و دارو: جلسه کمیته سلامت و صیانت از حقوق شهروندی صبح امروز 23 بهمن 96 در محل دفتر معاونت با حضور دکتر منان حاجی محمودی ، دکتر حیدری مسئول رسیدگی به شکایات و ندیری کارشناس مسئول رسیدگی به شکایات دانشگاه  تشکیل شد.
در این جلسه ضمن گزارش فعالیت های انجام شده  در طول یکسال جاری ، شاخص ها و زیر شاخص های برنامه عملیاتی برنامه سلامت اداری اعم از ارتقا سلامت اداری ،صیانت از حقوق مردم ،استقرار نظام جامع توسعه و ترویج فرهنگ اقامه نماز ،رسیدگی به شکایات مردمی و مناسب سازی فضای اداری ویژه جانبازان و معلولین مورد بررسی و پایش قرار گرفت.

همچنین : در خصوص صورت جلسه های اختصاصی در طرح صیانت از حقوق شهروندی و شناسایی اعضاء گروه، لینک پیشنهادات و انتقادات، تعداد جلسات اخلاق حرفهای برای کارمندان ، شناسایی کارهای جرم خیز و شفاف سازی مراجعین به معاونت غذا و دارو و پیشنهاد جهت رفع مشکلات مورد ارزیابی قرار گرفت .

در ادامه دکتر حاجی محمودی معاون غذا و دارو دانشگاه گفت: مهمترین نکته در خصوص حقوق شهروندی کارکنان این مجموعه همدلی ،تعصب و حس مسئولیت  با نگاه خانواده به معاونت است.

توضیح اینکه : مسئولین صیانت به همراه دکتر نجاریان مشاور معاون غذا و دارو از واحدهای معاونت غذا و دارو بازدید کردند.