کد خبر : 17541 تاریخ انتشار : دوشنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۶ ۰۸:۰۲

در معاونت غذا و داروی یزد تشکیل شد.

کارگاه آموزشی توجیهی بدو خدمت مسئولین فنی

کارگاه آموزشی بدو خدمت مسئولین فنی غذایی، آشامیدنی و آرایشی بهداشتی در سالن پیراپزشکی واقع در مجتمع آموزشی امام رضا (ع) و با حضور دکتر رضا مورکیان مدیر نظارت بر مواد غذایی برگزار شد.به گزارش ایفدونا به نقل از روابط عمومی معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد کارگاه آموزشی بدو خدمت مسئولین فنی غذایی، آشامیدنی و آرایشی بهداشتی در سالن پیراپزشکی واقع در مجتمع آموزشی امام رضا (ع) و با حضور دکتر رضا مورکیان مدیر نظارت بر مواد غذایی برگزار شد.

در این کارگاه یک روزه که حدود 40 نفر از مسئولین فنی جدید حضور داشتند مسئولین فنی با موضوعاتی همچون اهمیت نقش مسئول فنی، شرح وظایف مسئول فنی، شرایط خوب آزمایشگاهی، قوانین و مقررات غذایی و بهداشتی، قوانین صنفی و سایت معاونت غذا و دارو و فرایند های الکترونیک توسط کارشناسان حوزه مدیریت بر مواد غذایی آشنا شدند.