کد خبر : 17512 تاریخ انتشار : چهارشنبه ۱۸ بهمن ۱۳۹۶ ۱۶:۵۵

معاونت غذا و دارو دانشگاه ایران :

برگزاری اولین جلسه حقوق شهروندی و صیانت و سلامت اداری در معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی ایران

اولین جلسه حقوق شهروندی و صیانت و سلامت اداری با حضور کارکنان معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی ایران، روز سه شنبه 17 بهمن ماه سال جاری  در سالن کنفرانس این معاونت  تشکیل شد.به گزارش ایفدانا - Ifdana به نقل ازروابط عمومی معاونت غذا و دارو دانشگاه ایران :  اولین جلسه حقوق شهروندی و صیانت و سلامت اداری با حضور کارکنان معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی ایران، روز سه شنبه 17 بهمن ماه سال جاری  در سالن کنفرانس این معاونت  تشکیل شد.

 در راستای دستورالعمل حقوق شهروندی و صیانت و سلامت اداری صادره  از معاونت  توسعه ،به منظور آشنایی و آگاهی همکاران  معاونت اولین دوره آموزشی " تحت عنوان حقوق شهروندی و صیانت اداری"، با عناوین آموزشی  از جمله موارد ذیل برگزار گردید.

1-آشنایی با اصول و مبانی حقوق شهروندی در نظام اداری

2-آشنایی با مبانی ارتباط جمعی و ارتباطات درون سازمانی و برون سازمانی

3- آشنایی با فرهنگ سازمانی و نقش آن در صیانت  حقوق و تکریم ارباب رجوع

4- طرح  رئوس  بخشنامه ها و دستورالعمل های صادره در راستای حقوق شهروندی در نظام اداری

5-مقایسه تطبیقی مفاد دستور العمل و بخشنامه های صادره  نظام حقوق شهروندی و صیانت  با عملکرد نظام اداری.