کد خبر : 17468 تاریخ انتشار : دوشنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۶ ۰۸:۴۸

معاونت غذا و داروی قزوین

برگزاری کمیسیون فنی و تخصصی پروانه های ساخت مواد غذایی و ظروف و بسته بندی وفرآورده های بهداشتی و آرایشی و کمیسیون صدور پروانه های بهره برداری و مسئول فنی در قزوین

چهل و سومین و چهل و چهارمین کمیسیون فنی و تخصصی پروانه های ساخت مواد غذایی و ظروف و بسته بندی وفرآورده های بهداشتی و آرایشی و بیست و دومین جلسه کمیسیون صدور پروانه های بهره برداری و مسئول فنی در معاونت غذا و داروی قزوین برگزار شدبه گزارش ایفدانا - Ifdana به نقل از روابط عمومی معاونت غذا و داروی قزوین جلسه شماره چهل و سه و چهل و چهارکمیسیون صدور و تمدید پروانه های ساخت مواد غذایی و آشامیدنی و ظروف و بسته بندی و فرآورده های بهداشتی و آرایشی14 بهمن ماه 1396 در دفتر مدیریت نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی تشکیل شد. در این جلسه  تمامی اعضا کمیسیون متشکل از معاون غذا و دارو ، مدیر نظارت بر مواد غذایی ، آرایشی و بهداشتی و مدیر آزمایشگاه کنترل کیفی مواد غذایی و بهداشتی ، اعضای هیئت علمی و کارشناسان تخصصی حضور داشتند و پس از بحث و بررسی پرونده های موجود و مطابقت با ضوابط و استانداردهای مربوطه با صدور و تمدید تعداد 37 فقره پروانه ساخت غذایی وظروف و همچنین 14 فقره پروانه ساخت بهداشتی و آرایشی موافقت بعمل آمد.قابل ذکر اینکه جلسه شماره بیست و دو کمیسیون صدور پروانه های بهره برداری و مسئول فنی نیز در تاریخ 12 بهمن ماه سال جاری  تشکیل  و با صدور 12 فقره پروانه مسئول فنی و 6 فقره پروانه تاسیس و بهره برداری واحد های تولیدی موافقت شد.