کد خبر : 17465 تاریخ انتشار : یکشنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۶ ۱۸:۳۴

آیین نامه بند چ ماده ۳۱ قانون برنامه ششم توسعه؛

آزمایش مواد غذایی وارداتی و فرآورده های غذایی جهت تشخیص مواد تراریخته

آیین نامه بند (چ) ماده (31) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی کشور موضوع آزمایش مواد غذایی وارداتی و فرآورده های غذایی جهت تشخیص مواد تراریخته


به گزارش ایفدانا - آیین نامه بند (چ) ماده (31) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی کشور موضوع آزمایش مواد غذایی وارداتی و فرآورده های غذایی جهت تشخیص مواد تراریخته وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به استناد بند (چ) ماده 31 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و با هدف " انجام اقدامات لازم برای آزمایش مواد غذایی وارداتی جهت تشخیص مواد تراریخته" پیشنهاد نموده که در اجرای ماده 7 قانون ایمنی زیستی مصوب سال 1388 و دستورالعمل های وزارت مذکور، کلیه متقاضیان واردات مواد غذایی و فرآورده های غذایی وارداتی موظف شوند قبل از ورود و در زمان ثبت منبع و ثبت کالا، اطلاعات مورد نیاز مرتبط با تراریختگی یا عدم تراریختگی را در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (سازمان غذا و دارو) قرار دهند. سازمان غذا و دارو نیز پس از انجام بررسی های مورد نیاز، مجوز لازم را در اختیار متقاضی قرار خواهد داد.  همچنین در اجرای بند یادشده، در مواردی که در آزمایش های سازمان غذا و دارو، مواد غذایی و فرآورده های غذایی وارداتی، خلاف محصولات مورد تایید در ثبت منبع و کالا تشخیص داده شد، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (سازمان غذا و دارو) مکلف است جلوی واردات را گرفته و یا دستور فراخوان محصول از سطح عرضه را صادر نماید.  همچنین به منظور رعایت حقوق مصرف کنندگان در انتخاب آگاهانه مواد غذایی تراریخته، کلیه واردکنندگان مکلفند به استناد بند ب ماده 31 قانون فوق الذکر، ضوابط برچسب گذاری فراورده های غذایی و آشامیدنی را رعایت نمایند. https://t.me/IRFDA