کد خبر : 17454 تاریخ انتشار : یکشنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۶ ۰۰:۲۰

ابلاغیه رئیس سازمان غذا و دارو به معاونت های غذا و داروی سراسرکشور:

ضوابط سامانه رهگیری و کنترل اصالت(TTAC)

معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو ضوابط سامانه رهگیری و کنترل اصالت که به تأیید مقام عالی وزارت رسیده را به معاونین غذا و دارو دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور و مدیران عامل و مسئولین فنی شرکتهای تولیدکننده، واردکننده، توزیع کننده و عرضه کننده مواد و فرآورده های سلامت محور ابلاغ کرد.

 به گزارش ایفدانا - دکتر غلامرضا اصغری، معاون وزیر بهداشت و رئیس سازمان غذا و دارو، ضوابط سامانه رهگیری و کنترل اصالت که به تأیید مقام محترم وزارت رسیده است را به معاونین غذا و دارو دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور و مدیران عامل و مسئولین فنی شرکتهای تولیدکننده، واردکننده، توزیع کننده و عرضه کننده مواد و فرآورده های سلامت محور ابلاغ کرد.

متن این نامه به شرح ذیل است:
به پیوست «ضوابط سامانه رهگیری و کنترل اصالت» که در تاریخ 19/10/1396 به تأیید مقام محترم وزارت رسیده است و طی نامه شماره 2823/101/د مورخ 04/11/1396 مشاور وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی به این سازمان ارسال شده جهت اجرا، ابلاغ می گردد. لذا ضرورت دارد ترتیب و اقدامات لازم در جهت حسن اجرای ضوابط مذکور با رعایت نکات ذیل معمول گردد.
1. هرگونه تولید کد IRC و سایر شناسه های مواد و فرآورده های سلامت محور و ثبت اطلاعات مورد نیازصرفاً از طریق سیستم سامانه رهگیری و کنترل اصالت سازمان غذا و دارو صورت می پذیرد و کلیه اطلاعات مربوط به زنجیره تأمین مواد و فرآورده های سلامت اعم از صاحبان پروانه، تولیدکنندگان، واردکنندگان، توزیع کنندگان، اماکن نگهداری و عرضه کنندگان در سامانه فوق ثبت و تحت پوشش آن قرار خواهد گرفت.
2. عدم ثبت اطلاعات مورد نیاز در سامانه به منزله عدم رعایت قوانین و مقررات جاری محسوب و متخلفین این موضوع تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.
3. دفتر فناوری اطلاعات و سامانه های سلامت سازمان امکانات لازم را جهت ثبت اطلاعات دریافتی مهیا نموده و دسترسی کافی و مناسب را برای ادارات ستادی مربوطه فراهم می نماید.
4. نظارت بر حسن اجرای ضوابط مزبور بر عهده ادارات کل تخصصی ذیربط سازمان (حسب مورد)، دفتر بازرسی، رسیدگی به شکایات و امور حقوقی و دفتر فناوری اطلاعات و سامانه های سلامت سازمان می باشد. مسئولین فنی موظفند نسبت به ارائه گزارشات روزانه و تخلفات مرتبط احتمالی از طریق سامانه به دفاتر و ادارات کل یاد شده اقدام نمایند.
همچنین متن این ضابطه که به تائید و امضاء وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رسیده است از طریق صفحه رسمی سازمان غذا و دارو به آدرس http://fda.gov.ir/item/4027  قابل دسترسی است.