کد خبر : 17335 تاریخ انتشار : سه شنبه ۰۳ بهمن ۱۳۹۶ ۱۰:۳۰

معاونت غذا و داروی قزوین

برگزاری کمسیون پروانه های بهداشتی در معاونت غذا و دارو

 چهل و یکمین و چهل و دومین کمیسیون فنی و تخصصی پروانه های ساخت مواد غذایی و ظروف و بسته بندی وفرآورده های بهداشتی و آرایشی و بیست و یکمین جلسه کمیسیون صدور پروانه های بهره برداری و مسئول فنی ببرگزار شد

 

 به گزارش ایفدانا - Ifdana به نقل از روابط عمومی معاونت غذا و داروی قزوین چهل و یکمین و چهل و دومین کمیسیون فنی و تخصصی پروانه های ساخت مواد غذایی و ظروف و بسته بندی وفرآورده های بهداشتی و آرایشی و بیست و یکمین جلسه کمیسیون صدور پروانه های بهره برداری و مسئول فنی تشکیل شد.جلسه شماره چهل و یک و چهل و دو کمیسیون صدور و تمدید پروانه های ساخت مواد غذایی و آشامیدنی و ظروف و بسته بندی و فرآورده های بهداشتی و آرایشی روزشنبه 30 دی ماه در دفتر مدیریت نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی تشکیل شد. این جلسه با حضور تمامی اعضا کمیسیون متشکل از معاون غذا و دارو ، مدیر نظارت بر مواد غذایی ، آرایشی و بهداشتی و مدیر آزمایشگاه کنترل کیفی مواد غذایی و بهداشتی ، اعضای هیئت علمی و کارشناسان تخصصی مذکور برگزار و پس از بحث و بررسی پرونده های موجود و مطابقت با ضوابط و استانداردهای مربوطه با صدور و تمدید تعداد 14 فقره پروانه ساخت غذایی وظروف و همچنین 5 فقره پروانه ساخت بهداشتی و آرایشی موافقت بعمل آمد. شایان ذکر است جلسه شماره بیست و یک کمیسیون صدور پروانه های بهره برداری و مسئول فنی نیز در تاریخ  28دی ماه 1396 تشکیل و با صدور 12 فقره پروانه مسئول فنی و 1 فقره پروانه تاسیس و بهره برداری واحد های تولیدی موافقت شد.