کد خبر : 17221 تاریخ انتشار : شنبه ۲۳ دی ۱۳۹۶ ۰۸:۴۲

در جلسه مدیریت تجهیزات پزشکی معاونت غذا و دارو کرمانشاه با مسئولین تجهیزات پزشکی مراکز تابعه دانشگاه عنوان شد:

دستورالعمل های راهبردی نظارت و ارزیابی تجهیزات و ملزومات پزشکی

در جلسه مهم و راهبردی مدیریت نظارت و ارزیابی تجهیزات و ملزومات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه با مسئولین ملزومات و تجهیزات پزشکی کلیه مراکز تابعه دانشگاه دستورالعمل های راهبردی نظارت و ارزیابی تجهیزات و ملزومات پزشکی مورد عنوان شد.به گزارش ایفدانا، به نقل از روابط عمومی معاونت غذا و دارو کرمانشاه: روز دوشنبه مورخ  هجدهم دی ماه جلسه ایی به میزبانی مدیریت نظارت و ارزیابی تجهیزات و ملزومات پزشکی دانشگاه در سالن جلسات معاونت غذاودارو با حضور کارشناسان حوزه مدیریت و کلیه مسئولین تجهیزات  و ملزومات پزشکی مراکز درمانی استان به منظور آموزش و به روز رسانی اطلاعات کارشناسان مراکز درمانی تابعه دانشگاه در دو محور مهم و استراتژیک مدیریت ملزومات مصرفی و نگهداشت و آموزش تجهیزات پزشکی  برگزار گردید. که مدیریت تجهیزات پزشکی و کارشناسان مسئول این حوزه نسبت به آموزش موارد مهم و کاربردی در حوزه های پیشگفت اقدام نموده و در پایان جلسه پرسش و پاسخ با حضور معاونت محترم غذا و دارو و مدیریت تجهیزات پزشکی دانشگاه برگزار شد. کارشناسان تجهیزات و مزومات پزشکی ملزم به رعایت و بکارگیری مصوبات جلسه به شرح ذیل شدند. تمامی مطالب آموزشی و تعهدات کارشناسان تجهیزات پزشکی صورت جلسه گردید.

اهم مواردآموزشی و مورد بحث در حوزه ملزومات مصرفی:

- ارائه مطالب و مفاهیم کاربردی در حوزه معاملات و نحوه خرید صحیح در مراکز درمانی.

-ارائه مطالب و آموزش لازم در خصوص نحوه خرید ملزومات مصرفی پزشکی، رعایت نقطه سفارش، تشکیل کمیته دارو و تجهیزات پزشکی، رجوع به پورتال اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت جهت حصول اطمینان از اصیل بودن کالا و الصاق پرینت پورتال اداره کل به پیش فاکتور اخذ شده، طرح موضوع درخواست در کمیته دارو و ملزومات پزشکی بیمارستان، ارجاع صورت جلسات به کارشناس تجهیزات پزشکی بیمارستان و در نهایت نقش کارپرداز و سفارش نهایی محصول و همچنین ارسال اسناد به معاونت غذا و دارو جهت بررسی، تایید نهایی و پرداخت.

-صدور ابلاغ مسئول ملزومات پزشکی برای کارشناسان تجهیزات پزشکی مراکز و انجام کلیه امورات مربوط به خرید ملزومات پزشکی توسط ایشان.

-تکمیل کادر کارشناسی تجهیزا ت و ملزومات پزشکی از طرق جذب استخدامی، طرح و یا شرکتهای تاسیساتی طرف قرارداد دانشگاه جهت مراکزی که کارشناس تجهیزات پزشکی واجد شرایط ندارند.

-پیگیری و تکمیل فرآیند ثبت برند تجاری ملزومات مصرفی پزشکی در سامانه HIS بیمارستان برای مراکزی که به حد 100 درصد نرسیده اند.

-آموزش مجدد نحوه استفاده از پرتال اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت.

- رعایت دستورالعمل های ابلاغی به مراکز توسط مسئول تجهیزات و مسئول فنی مرکز.

 

اهم مواردآموزشی و مورد بحث در حوزه مدیریت نگهداشت و آموزش:

- آموزش مجدد مفاهیم کاربردی و مهم PM, IPM, CM, کنترل کیفی و قراردادهای سرویس و نگهداری و کالیبراسیون و نحوه پیاده سازی این الزامات

- آموزش مجدد آشنایی با نرم افزار جامع بانک اطلاعاتی تجهیزات پزشکی دانشگاه و نحوه ثبت شناسنامه تجهیزات، تکمیل فرمهای سرویس و نگهداری و کالیبراسیون و کنترل کیفی، نحوه درخواست تعمیرات و ثبت اطلاعات تعمیرات، ثبت اطلاعات مربوط به انتقال تجهیزات، نحوه گزارش گیری از سامانه و اجرای فرآیند درست و صحیح اسقاط

- برگزاری کمیته متمرکز کنترل کیفی و سرویس نگهداری و کالیبراسیون برای تجهیزات حیاتی و مورد نظر اداره کل تجهیزات

- اعلام نیازسنجی مراکز در زمینه آموزش بصورت هر شش ماه یکبار و ارسال گزارش کتبی آن به مدیریت تجهیزات پزشکی دانشگاه و نیز الصاق برچسب اموال بر روی تجهیزات پزشکی موجود در مراکز تابعه دانشگاه و ارسال گزارش کتبی این اقدام به مدیریت تجهیزات پزشکی دانشگاه.