کد خبر : 17209 تاریخ انتشار : چهارشنبه ۲۰ دی ۱۳۹۶ ۱۰:۰۳

مدیریت نظارت بر دارو، فرآورده های بیولوژیک و مواد مخدر دانشگاه همدان برگزار کرد:

چهارمین ستاد توزیع داروی استان

چهارمین ستاد توزیع داروی استان در معاونت غذا و داروی همدان برگزار شد.به گزارش ایفدانا -  به نقل از روابط عمومی معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی همدان، در این جلسه که با حضور دکتر خدادادی معاون غذا و دارو، دکتر مساعد مدیر نظارت بر دارو، فرآورده های بیولوژیک و مواد مخدر دانشگاه، دکتر درخشنده رئیس دانشکده دارو سازی و سرپرست داروخانه های دانشگاه، دکتر نیاستی مدیر برنامه ریزی بودجه و پایش عملکرد دانشگاه، کریمی معاون امور مالی، مدیران شرکتهای پخش دارویی و پیمانکاران طرف قرار داد داروخانه ها ی بیمارستانی دانشگاه برگزارشد، در مورد مطالبات شرکتهای یاد شده از دانشگاه و نحوه باز پرداخت بدهی های دارویی از طریق اوراق خزانه اسلامی تصمیم گیری شد.