کد خبر : 16995 تاریخ انتشار : یکشنبه ۰۳ دی ۱۳۹۶ ۱۰:۰۷

توسط مدیریت نظارت بر مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی معاونت غذا و دارو کرمانشاه برگزار شد:

کارگاه آموزشی غنی سازی مواد غذایی

کارگاه  آموزشی  غنی سازی موادغذایی توسط مدیریت نظارت بر مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  برگزارشد.به گزارش ایفدانا - به نقل از روابط عمومی معاونت غذا و دارو کرمانشاه: با توجه به کمبود شایع برخی ریز مغذیها در کشور ولزوم غنی سازی مواد غذایی با این ریز مغذیها ،به منظور ارتقاء سطح آگاهی و دانش کارشناسان این حوزه، کارگاه  آموزشی  غنی سازی موادغذایی توسط مدیریت نظارت بر مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در روز شنبه دوم دی ماه  با سخنرانی در این کارگاه دکتر احسان صادقی سرپرست دانشکده تغذیه و صنایع غذایی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه و عضو هیات علمی برگزار شد.