کد خبر : 16786 تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۶ ۱۵:۳۹

معاونت غذا و دارو اصفهان:

برگزاری سومین جلسه شورای عمومی پیشنهادات معاونت غذا و دارو با حضور مدیر پشتیانی معاونت غذا و دارو اصفهان

سومین جلسه شورای عمومی پیشنهادات معاونت غذا و دارو با حضور مدیر پشتیانی و اعضای کمیته برگزار شد.به گزارش ایفدانا و به نقل از روابط عمومی معاونت غذا و دارو اصفهان  سومین جلسه شورای عمومی پیشنهادات معاونت غذا و دارو با حضور مدیر پشتیانی و اعضای کمیته برگزار شد. در این جلسه ۱۴ پیشنهاد دریافتی از کارکنان معاونت غذا و دارو بررسی و امتیاز بندی شد. همکاران گرامی معاونت غذا و دارو می توانند جهت ارائه پیشنهادات ضمن هماهنگی با دبیر این کمیته، با مراجعه به سامانه www.suggests.mui.ac.irنسبت به ثبت پیشنهاد خوداقدام نمایند.