کد خبر : 16763 تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۶ ۱۱:۰۱

معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی البرز

هفدهمین جلسه کمیسیون فنی و قانونی برگزار گردید

هفدهمین جلسه کمیسیون فنی و قانونی مدیریت غذا و محصولات آرایشی و بهداشتی درسال 96 استان البرزبه گزارش ایفدانا - و به نقل از روابط عمومی معاونت غذا و دارو البرز:

 هفدهمین جلسه کمیسیون فنی و قانونی مدیریت غذا و محصولات آرایشی و بهداشتی در مورخ 96/09/13و با حضورمعاون غذا و دارو، مدیریت اداره نظارت بر مواد غذایی و آرایشی بهداشتی، نماینده هیئت علمی، مدیریت آزمایشگاه کنترل مواد غذایی و آرایشی بهداشتی، نماینده صنعت و کارشناسان تخصصی حوزه غذا و آرایشی بهداشتی برگزار گردید و موارد ذیل مورد بررسی قرار گرفت:

8 مورد پروانه بهره برداری
19 مورد پروانه مسئول فنی
41 مورد صدور پروانه ساخت
99 مورد اصلاح و تمدید پروانه ساخت
71 مورد صدور و تمدید پروانه ظرفیت خالی
6 مورد شناسه نظارت مشاغل و کارگاهی

photo_2017-12-05_10-36-42.jpgphoto_2017-12-05_10-33-27.jpg